حجت الاسلام و المسلمين "سيداحمد ميرعمادي" روز سه شنبه در ديدار مدیرکل و کارکنان بيمه خدمات درماني استان لرستان، افزود: لرستان از فقر و محروميت هاي خاصي که ناشي از کم کاري هاي گذشته است رنج مي برد، به همين دليل بايد توجه بيشتر و برنامه ريزي خاصي در خصوص رفع مشکلات مردم در بخش بهداشت و درمان داشت.

وي اظهار داشت: نبايد حقوق بيمه شدگان بخش خدمات درماني تضييع شود و بايد با برگزاري جلسات با موسسات طرف قرارداد، دانشگاه علوم پزشکي و روساي بيمارستان ها، تاکيد بيشتري بر امر نظارت بخش درمان صورت گيرد.

وی ارتقاي خدمات درماني مناطق روستايي و عشايري را از دستاوردها و برکات انقلاب اسلامي دانست و گفت: اگرچه خدمات مناسبي در بخش بهداشت و درمان لرستان انجام شده، اما بايد براي رفع محروميت ها تلاش بيشتري به ويژه در مناطق روستايي استان انجام شود.

ایشان از خدمات مديريت و کارکنان بيمه خدمات درماني لرستان تقدير کردو گفت: از آنجا که دولت وظيفه ارايه خدمات درماني، آموزش و برقراري امنيت مردم را برعهده دارد، مساله درمان يکي از حقوق مردم بر دولت است.

حجت‌الاسلام سید احمد ميرعمادي در این ديدار اظهار داشت: يكي از دستاوردها و بركات انقلاب اسلامي ارتقاي خدمات درماني مناطق روستايي و عشايري است.

وي افزود: دولت عدالت محور در بخش درمان خدمات ارزنده‌اي در سطح كشور و لرستان انجام داده است اما اين خدمات بايد در لرستان بيشتر شود.

امام جمعه خرم‌آباد گفت: استان لرستان استاني است كه از فقر و محروميت‌هاي خاصي كه ناشي از كم كاري‌هاي گذشته است، رنج مي‌برد.

ميرعمادي از خدمات مديريت و كاركنان بيمه خدمات درماني لرستان تقدير كرد و گفت: از آنجا كه دولت وظيفه ارائه خدمات درماني، آموزش و برقراري امنيت مردم را برعهده دارد، مسئله درمان يكي از حقوق مردم بر دولت است.

وي خاطرنشان كرد: لرستان از جمله استان‌هاي است كه نياز بيشتري به خدمات‌رساني دارد.

مديرکل بيمه خدمات درماني استان لرستان نيز دراين ديدار گفت: حدود 70 درصد مردم استان لرستان تحت پوشش اين بيمه هستند که اين خدمات در قالب چهار صندوق کارکنان دولت، ساير اقشار، روستاييان و عشاير و بيمه ايرانيان ارايه مي شود.

کتابخانه آنلاین

آرشیو اخبار