فهرست مطلب

*برجسته ترين فعاليت هاي نماينده ولي فقيه در استان لرستان

 1- ساخت مصلي الغدير خرم آباد

2- تأسيس مدرسه علميه معصوميه خواهران و احداث ساختمان مدرسه

3- تأسيس مدسه رضويه برادران و احداث ساختمان مدرسه

4- تشکيل مجمع مشورتي امور جوانان و مجمع مشورتي امور روحانيون

 5- رياست شوراي حوزه هاي علميه استان لرستان و پيگيري امور حوزه هاي علميه و طلاب

6- برگزاري جلسات تفسير قرآن به صورت مرتب و هفتگي

7- تأليف 9 کتاب و بيش از 50 مقاله

کتاب"ائمه(ع) و علم اصول" ، کتاب"اقتصاد در اسلام" ، کتاب "نگاهي به ولايت مطلقه فقيه" و کتاب "اسوه حسنه" و کتاب " سرچشمه های حکمت " و کتاب " جوان و تربیت" و " کتاب تفسیر عماد سوره زمر" و " کتاب تفسیر عماد سوره حدید" و " کتاب تفسیر عماد سوره احزاب"

کتابخانه آنلاین

آرشیو اخبار