فهرست مطلب

بخش چهارم) امور حوزه هاي علميه

1- تاسيس مدرسه علميه معصوميه خواهران و ساخت مدرسه در زميني به مساحت 1900 متر مربع و با زيربناي 1480 مترمربع

2- تأسيس مدرسه علميه رضويه و تهيه زمين مدرسه به مساحت ده هزار مترمربع و احداث ساختمان پنج طبقه مدرسه علميه رضويه

3- راه اندازي مدرسه علميه صادقه و خريد ساختمان اين مدرسه

4- پذيرش مسؤليت رياست شوراي حوزه هاي علميه استان لرستان و برگزاري جلسات منظم شورا

5- تدريس سطوح عاليه حوزه و دانشگاه

6- پيگيري و اخذ مجوز براي سطح 2 حوزه کماليه ، مدرسه علميه بروجرد و کوهدشت

7- راه اندازي مرکز مديريت حوزه هاي علميه برادران و خواهران استان لرستان

8- تشکيل مجمع مشورتي امور روحانيون

9- برگزاري کنگره بزرگداشت شهداي روحاني استان لرستان

10- برگزاري همايش متعدد  علماء و روحانيت استان لرستان

11- برگزاري گردهمائي با طلاب و فضلاي استان لرستان مقيم قم

12- کمک به ساخت مساجد ، تکايا و حسينيه ها

13- پيگيري امور ساخت مصلي شهرستان ها

بخش پنجم) جوانان

1- تشکيل مجمع مشورتي امور جوانان دفتر نماينده ولي فقيه دراستان لرستان

2- ايجاد پايگاه اطلاع رساني مجمع امور جوانان دفتر نماينده ولي فقيه در استان لرستان

3- برگزاري همايش جوانان ، ولايت و معنويت در سال 1388

4- برگزاري همايش تجليل از 313 جوانان موفق و برتر استان در سال 1390

5- برگزاري همايش بين المللي الگوي اسلامي جوان ايراني در سال 1391

کتابخانه آنلاین

آرشیو اخبار