فهرست مطلب

آثار و تألیفات حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد مشتمل بر دو بخش تألیف کتاب و مقاله می باشد که در ذیل بیان شده است.

 الف) بخش کتاب

 1- ائمه و علم اصول

 2- ولایت مطلقه فقیه

 3- اقتصاد در اسلام

4- اسوه حسنه

5- سرچشمه های حکمت

6- جوان و تربیت

7- تفسیر عماد جلد اول - سوره حدید

8- تفسیر عماد جلد دوم - سوره زمر

9- تفسیر عماد جلد سوم - سوره احزاب

 ب) بخش مقاله

 1-مشكلات تحقيق در حوزه و موانع فرهنگ اسلامي

 2-راه و رسم تحقيق ،پيشنهادهايي در جهت شكوفايي استعدادهاي محققان جوان

3-عوامل تثبيت نظام خانوادگي در قرآن(پنجمين كنفرانس تحقيقاتي علوم و مفاهيم قرآن)

4  -مظاهر شرك و توحيد در قرآن(ششمين كنفرانس تحقيقاتي علوم و مفاهيم قرآن)

 5-روش هاي تفسيري در انديشه شيخ انصاري(كنگره شيخ اعظم انصاري (ره)

6 - نرم افزارهاي حديثي ،امكانات و قابليتها(مجله علوم و حديث-شماره 2-سال1375 )

7- اطلاع رساني درحوزه علميه قم(مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي )

8- هل ان آيه قيام الليل منسوخه(مجله رساله القرآن شماره 14 سال1414ه.ق)

9- معرفي مجموعه ماخذ شناسي فقه -زمان و مكان(واحد فقه و حقوق -مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي)

10- آزادی در قرآن

11-روش اهل بيت در تفسير قرآن (پايان نامه)

12-ائمه عليهم السلام وعلم اصول(واحد فقه و حقوق -مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي)

کتابخانه آنلاین

آرشیو اخبار