آیت الله سید احمد میرعمادی 9 مردادماه در افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم دستگاه قضایی لرستان با اشاره به اینکه امروز در تمام ادارات، نهادها و ارگان ها و سطح جامعه شاهد نورانیت قرآن کریم هستیم، اظهار داشت: یکی از این محفل های نورانی،  محفلی است که در دستگاه قضایی با حضور قاریان، حافظان و حاملان قرآن کریم برگزار می شود که امسال هفتمین دوره مسابقات قرآن در دستگاه قضایی برگزار می شود.

حیات واقعی بشر در چیست

وی با بیان اینکه یک سوالی برای همه انسان هاست که حیات واقعی بشر در چیست؟ زندگی واقعی بشر در چیست؟ آیا در مادیات است یا اینکه در معنویت است، تصریح کرد: امروز همه انسان ها به این نقطه حساس رسیده اند که زندگی مادی جز رنج، و منجلاب فساد و تباهی چیز دیگری نیست، خیلی از انسان های غرب زده و غرب گرا که در دامن مادیات غرق هستند راه نجاتی را جستجو می کنند و می خواهند یک زندگی واقعی پیدا کنند، از این مادیات زده شده اند و می بینند نیازشان برآورده نمی شود، به دنبال برآورده کردن نیاز حقیقی زندگی خود هستند.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه زندگی واقعی بشر در معنویت است، افزود: معنویت است که می تواند به زندگی بها و ارزش بدهد و به انسان تعالی ببخشد. معنویت می تواند دست انسان را بگیرد و راه تقرب به خدا را به انسان نشان دهد. معنویت می تواند تمام نیازهای روحی، دنیوی و اخروی انسان را برآورده کند و هیچ شکی در این جهت وجود ندارد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه انسان در این برهه دچار سرگردانی شده است، گفت: عده ای معنویت را در خلوت کده و رهبانیت و جدا شدن از اجتماع می بینند، عده ای دیگر معنویت را در عرفان های کاذب و انحرافی که در آن حقه و نیرنگ و فریب است جستجو می کنند.

اتفاق نظری در جهان بشریت وجود دارد که زندگی حقیقی انسان در معنویت است

وی با بیان اینکه اتفاق نظری در جهان بشریت وجود دارد که زندگی حقیقی انسان در معنویت است، اما مهم این است که معنویت را در چه چیزی جستجو کنیم، تصریح کرد: آنچه در طول تاریخ برای همگان ثابت شده این است که معنویت در آن چیزی است که پیامبران الهی برای بشر آوردند، اگر مسیحیت دنبال معنویت است و معنویت را در رهبانیت می بیند، اگر بودیسم معنویت را در بودا می بیند و اگر عرفان های کاذبی در دنیا وجود دارد، در واقع خودشان را حلقه وصل بین انسان و خدا می بینند.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه علت اصلی همه مشکلات بشر این بوده است که آن کتاب آسمانی و آنچه خدای متعال برای بشریت نازل کرد به دست نااهلان افتاد و دچار انحراف و کجی شدند، افزود: آنچه مسیح آورد حق بود اما آنچه مسیحیت پرورش دادند انحراف بوده است،  آنچه را که بودیسم از بودا پرورش دادند انحراف و کجی بوده است. کتاب آسمانی به دست اهلش سپرده نشد و این یک خطر همیشگی در طول تاریخ بوده است.

قرآن منبع معنویت و بصیرت است

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه ما مسلمانان هم اعتقاد داریم منبع معنویت قرآن کریم است، قرآن کریم یک چشمه زلال و پاک و پاکیزه ای است که می تواند زندگی را شستشو دهد و حقیقت زندگی را به انسان بیاموزد، اظهار داشت: قرآن منبع معنویت و بصیرت است. نکته مهم این است که قرآن به دست اهلش سپرده شود، اگر نشود سرنوشت ما همان سرنوشت مسیحیت و یهودیت خواهد بود.

قرآن باید در کنار عترت باشد، باید به دست مفسرش و آن کسانی که اهل قرآن هستند سپرده شود

وی با بیان اینکه قرآن باید در کنار عترت باشد، باید به دست مفسرش و آن کسانی که اهل قرآن هستند سپرده شود، تصریح کرد: در آیه ۴۴ سوره نحل آمده است که به دو دلیل شما نیازمند به عترت هستید. دلیل اول این است که جهل شما نسبت به بینات اقتضا می کند که از اهل ذکر سوال کنید. رجوع به ولایت برای فهم قرآن بر اساس آیه ۴۴ سوره نحل ضروری است. دلیل دوم این است که تفسیر و تبیین و بیان حقایق قرآن ایجاب می کند که به اهل ذکر و عترت مراجعه کنیم. بدون آن ها انحراف و خطر گمراهی هست.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه بشر دنبال معنویت است اما در پیدا کردن آن موفق نمی شود چون کتاب آسمانی را در کنار عترت نمی بیند، افزود: قرآن امروز در جهان اسلام اسیر یک عده افراد متجحر و متعصب است، ریشه پیدایش وهابیت جدایی قرآن از ولایت بوده است. امروز گرفتاری جامعه اسلامی ما این است.

قرآن امروز در جهان اسلام اسیر یک عده افراد متجهر و متعصب است

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مگر در عربستان و مکه و مدینه قرآن تلاوت نمی شود، قاری برجسته وجود ندارد،  مگر در کشورهای اسلامی حافظان فراوان قرآن نداریم، اما چرا معنویت در آن ها نیست، چون ولایت و عترت در میان آن ها نیست، اظهار داشت: تنها تمسک به قرآن و چسبیدن تنها به قرآن باعث ذلالت و گمراهی است، باعث تحجر است. عامل اصلی پیدایش تحجر مسئله جدایی قرآن از ولایت است.

وی یادآور شد: نقطه آغاز انحراف فکری، معنوی، عقیدتی و سیاسی مسئله جدا کردن قرآن از ولایت بوده است. هدایت و رستگاری و مصون ماندن از انحراف و دفع خطر تهاجم فرهنکی تمسک به قرآن و عترت است.

عامل اصلی سستی در دین و پیدایش نفاق و تحجر، دوری از ولایت است

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه عامل اصلی سستی در دین و پیدایش نفاق و تحجر، دوری از ولایت است. امروز اگر در نظام جمهوری اسلامی شاهد شکوفا شدن قرآن و قدرتمندی اسلام در برابر کفر جهانی هستیم در سایه ولایت است،  به برکت ولایت در عرصه های گوناگون پیروزیم، افزود: قرآن منبع معنویت است، منبع نورانیت، بصیرت و هدایت است در صورتیکه در کنار ولایت باشد.

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: به قاریان و حافظان قرآن عرض می کنم که به همان اندازه که اهتمام به امر قرآن دارید همان اندازه اهتمام به امر ولایت داشته باشید. آنگاه می توانید به زندگی حقیقی دست پیدا کنید.

آرشیو اخبار