آیت الله سید احمد میرعمادی شنبه 24 آذرماه در شورای زکات لرستان در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این شورا طی امسال، اظهار داشت: خوشبختانه فعالیت های خوبی در حوزه زکات استان صورت گرفته و جهش مطلوبی در زمینه جمع آوری زکات داشته ایم.

وی با تاکید بر اینکه هر چقدر تلاش کنیم به همان میزان به اهداف مدنظر خواهیم رسید، عنوان کرد: در دین اسلام همواره به مسئله زکات تاکید فراوانی شده است.

لزوم توجه به فعالیت‌های پژوهشی و معرفتی در رابطه با مسئله زکات

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد زکات در دین اسلام به عنوان دومین واجب مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: پرداخت زکات معیار قبولی اعمال انسان است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر جایگاه بالای زکات در دین اسلام، عنوان کرد: یکی از وظایف مهم نظام اسلامی تلاش برای تحقق زکات در جامعه است.

وی با اشاره به دغدغه و تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با مسئله زکات در جامعه، تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره بر دو موضوع اقامه و توجه به مسئله نماز و همچنین مسئله زکات تاکید دارند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به فعالیت کمیته های چهار گانه شورای زکات در لرستان، بیان داشت: فعالیت این کمیته ها قابل تقدیر است و انتظار می رود که این روند تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر لزوم توجه به فعالیت های پژوهشی و معرفتی در رابطه با مسئله زکات، گفت: در این رابطه نقس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی شورای زکات بسیار موثر است.

ارائه گزارش شفاف نحوه مصرف زکات موجب جلب اعتماد مردم می‌شود

وی با تاکید بر لزوم تهیه یک نرم افزار در این رابطه، عنوان کرد: همچنین ساخت کلیپ های تبلیغاتی در رابطه با مسئله زکات و پرداخت آن موثر است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر استفاده از ایده های مختلف، نوآوری و خلاقیت در بحث پرداخت زکات در استان، تصریح کرد: از ظرفیت فضای مجازی می توان در این رابطه استفاده کرد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش های لازم احکام بین مودیان زکات، دهیاران و شوراهای اسلامی روستا در استان، عنوان کرد: اگر اقدامات در این حوزه صحیح و شفاف انجام گیرد از بحث فساد در امور مالی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی در ادامه بر لزوم ارائه گزارش شفاف در رابطه با نحوه مصرف زکات در پروژه های عام المنفعه و محرومیت زای استان تاکید کرد و گفت: همچنین دوری از موازی کاری در این حوزه باید از سوی دستگاههای متولی در حوزه زکات مدنظر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، تاکید کرد: ارائه گزارش شفاف در رابطه با نحوه مصرف زکات موجب جلب اعتماد مردم می شود و در این راستا باید شفافیت مالی نحوه مصرف زکات در استان بهینه سازی شود.