آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان یکشنبه ۸ بهمن در  دیدار اساتید و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی لرستان بر کیفی سازی آموزش های ارائه شده در دانشگاه ها تاکید کرد و اظهار داشت: کیفی سازی آموزش ها باید تبدیل به یک فرهنگ شود و همه باید به این سمت حرکت کنند.

وی با بیان اینکه دیده می شود که چند دانشجوی مبتکر و خلاق اقدام به کارآفرینی می کنند و چندین جوان دیگر را نیز مشغول به کار می کنند، تصریح کرد: باید به این سمت حرکت کنیم، جهت گیری ما در گذشته در حوزه ارائه آموزش های دانشگاهی اشتباه بوده و باید اصلاح شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان یادآور شد: رهبر معظم انقلاب موضوع شعار سال را چندین سال است به مسئله اقتصاد و تولید اختصاص می دهند، جهت گیری ما نیز باید به این سمت باشد.

 

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه امروز انقلاب ما به عنوان یک الگو مطرح است و دستاوردهای آن باعث حیرت دشمنان شده است، خاطرنشان کرد: کارآمدی نظام به تولید، اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.