آیت الله سید احمد میرعمادی سه‌شنبه ۱۸ مهر در جلسه مشترک ائمه جمعه و روسای آموزش و پرورش شهرستان های لرستان با اشاره به اینکه در جلسه امروز از صحبت ها و نقطه نظرات ائمه جمعه و مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها استفاده کردیم که در جمع بندی کلی آن ۱۵ نکته مهم احصاء شد، اظهار داشت: تردیدی نیست که آموزش و پرورش بزرگ ترین ظرفیت برای تربیت نیروی انسانی متعهد است و برای رسیدن به این هدف نیز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه شد.

تفکر سکولار، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را کنار زد

وی افزود: اما چرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به چالش افتاد و چه کسانی آن را به چالش انداختند؟

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در مسئله تعلیم و تربیت شاهد ۲ بینش لیبرالیستی و دینی هستیم، گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه شد اما یک مرتبه یک تفکر سکولار می آید و آن را کنار می زند؛ یک مرتبه درس شهید فهمیده کم و زیاد می شود یا عکس برداشته می شود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه باید مراقب باشیم تفکر سکولار در آموزش و پرورش حاکم نشود، تصریح کرد: آموزش حقوق شهروندی یک امر مسلم است اما تفکر لیبرالیستی و سکولار دارد در آن نفوذ می یابد؛ در یک مرحله ای می بینیم گفتمان دینی و نماز و ... در آموزش و پرورش رشد می کند و یک مرتبه این موضوع افت می کند؛ چون ریشه اش تفکر لیبرالیستی است.

سیاست زدگی در آموزش و پرورش نباشد

وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی آموزش و پرورش، بهانه ای برای حذف معنویت، قرآن و نماز است، افزود: موراد و مصداق های متعددی در حوزه تغییرات در آموزش و پرورش وجود دارد که بعضی وقت ها آدم ریشه های سکولار را در آنها می بیند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: چه کسی مانع اجرای مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شده است؟ با چه بهانه ای؟

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه روسای آموزش و پرورش باید مراقبت کنند تفکر سکولار حاکم نشود، سیاست زدگی در آموزش و پرورش نباشد، افزود: گاهی آنچنان سیاست زدگی در آموزش و پرورش و مدرسه نفوذ می یابد که به سرایدار مدرسه هم می رسد.

گفتمان انقلابی در میان دانش آموزان کمرنگ نشود

وی با بیان اینکه باید مانع از کمرنگ شدن معنویت در آموزش و پرورش شویم، انسان دو بعد جسمی و روحی دارد و اینکه بعد روحی و دینی و اعتقادی را کمرنگ کنیم باز نتیجه همان تفکر سکولار است، تصریح کرد: وقتی در یکی از استان ها، مدیر مدرسه مانع از عزاداری دانش آموزان در مدرسه می شود و می گوید به تکیه و حسینیه های خارج از مدرسه بروید، آیا نیروی در تراز دین و مکتب و اهل بیت پرورش می یابد؟

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دانش آموزان امانتی در دست ما هستند و فردای قیامت باید پاسخگو باشیم، گفت: نگذاریم معنویت، تلاوت قرآن و مراسم های مذهبی در مدارس کمرنگ شود.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه گفتمان انقلابی در میان دانش آموزان و در مدارس نباید کمرنگ شود، یادآور شد: وقتی در این حوزه مراقبت کردیم آن وقت شهید حججی ها و فهمیده و مدیران دلسوز برای جامعه مان تربیت می شود.