آیت الله سید احمد میرعمادی یکشنبه 6 آبان ماه در شورای اداری لرستان با تاکید بر اینکه انقلاب موجب بیداری اسلامی و جهان شد، اظهار داشت: شفاف سازی یکی از رویکردهای مهم انقلاب است و این امر همواره مورد تاکید رهبری است.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران موجب شد که مردم از جهل و نادانی رهایی پیدا کنند.

اولین گام مسئولان باید شفافیت کاری باشد

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه شفافیت همان نهضت بیداری قیام امام حسین است و اولین گام مسئولان باید شفافیت کاری باشد، افزود: رهبری نیز همواره بر این موضوع تاکید دارند و یکی از راه های تقویت نظام شفاف سازی است.

در نظام جمهوری اسلامی باید مدیریت همراه با شفافیت و نظارت باشد

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه شفاف سازی موجب مشارکت مردم در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می شود، گفت: شفاف سازی باعث جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی می شود.

وی با تاکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی باید مدیریت همراه با شفافیت و نظارت باشد، گفت: مردمی بودن یکی دیگر از ویژگی های مسئولان باید باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مسئولان باید مردمی باشند تا این امر کمک های مردمی را به همراه داشته باشد، گفت: مسئولان نباید خود را از مردم جدا بدانند، جدا نباشند، دیوار و حصار نکشیم.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه باید ارتباط وسیعی بین مردم و مسئولان برقرار باشد، خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در برنامه های مردمی مهم است.

وی با بیان اینکه حضور مسئولان بین مردم موجب مطالبه گری مردم می شود، افزود: شفافیت، نظارت، جدیت و تلاش همواره باید در دستور کار مدیران و مسئولان باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه کشور در گرو این عوامل است، یادآور شد: رهبری نیز همواره بر این موارد تاکید داشته اند.

 

آرشیو اخبار