حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد میرعمادی، نماینده ولی‌ فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن لرستان ، با تبریک به‌مناسبت ایام ولادت نبی مکرم اسلام(ص)، بر ضرورت وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: ‌ان‍س‍ج‍‍ام‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ی‍ک‌ وح‍دت‌ ‌اس‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اس‍لام‌ ‌از ص‍در اسلام ت‍‍ا ک‍ن‍ون‌ در گ‍رو وح‍دت‌ م‍س‍ل‍م‍‍ان‍‍ان‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌.

و‌ی‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ تأک‍ی‍د‌ات‌ ف‍ر‌او‌ان‌ ق‍ر‌آن‌ ک‍ری‍م‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ وح‍دت‌، ‌اضافه کرد: در س‍وره‌‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ت‍‍ع‍دد‌ی‌ ‌از ق‍ر‌آن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍ه‌ م‍س‍ئل‍ه‌ وح‍دت‌ ‌اش‍‍اره‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌. پ‍ی‍‍ام‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ر‌آن‌ کریم س‍ر‌اس‍ر وح‍دت‌ ‌اس‍ت‌ و ‌ه‍م‍و‌اره‌ م‍س‍ل‍م‍‍ان‍‍ان‌ ر‌ا ب‍ه‌ وح‍دت‌ د‌ع‍وت‌ ک‍رده‌ ‌اس‍ت‌.

امام جمعه خرم‌آباد با بیان این‌که م‍‍اد‌ام‍‍ی‌‌ک‍ه‌ وح‍دت‌ در ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ن‍ب‍‍اش‍د ن‍ب‍‍ای‍د ‌ان‍ت‍ظ‍ار پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ر‌ا د‌اش‍ت‍ه‌ ب‍‍اش‍ی‍م‌، گ‍ف‍ت‌: دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌اس‍لام‌ ب‍ه‌ س‍رک‍ردگ‍‍ی‌ ‌اس‍ت‍ک‍ب‍‍ار ب‍‍ا ش‍ن‍‍اخ‍ت‌ ‌ای‍ن‌ م‍‍ه‍م‌ ‌ه‍م‍و‌اره‌ در ت‍لاش‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ت‍‍ا وح‍دت‌ م‍س‍ل‍م‍‍ان‍‍ان‌ ر‌ا دره‍م‌ ش‍ک‍ن‍ن‍د و ‌از ‌ای‍ن‌ رو ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍‍ع‍‍ی‌ د‌ارن‍د ت‍‍ا ج‍ن‍گ‌ ش‍ی‍‍ع‍ه‌ و س‍ن‍‍ی‌ ر‌ا ب‍ه‌‌ر‌اه‌ ‌ان‍د‌ازن‍د.

میرعمادی با تأکید بر این‌که سنت و سیره پیامبر(ص) هم تحکیم وحدت، اتحاد و برادری بین مسلمانان بوده است، افزود: عقد اخوت بین گروه‌های مهاجر و انصار و قبیله‌های اوس و خزرج از سوی پیامبر(ص) نشان از اهتمام ایشان به مسئله وحدت بوده است.

وی با بیان این‌که در انقلاب اسلامی ایران نیز امام(ره) بنیانگذار وحدت و پرچم‌دار وحدت امت اسلامی بوده است، گفت: هفته وحدت یادگار امام(ره) است و امروز نیز رهبری به هیچ مسئله‌ای به اندازه وحدت تأکید ندارند و بارها فرموده‌اند که تفرقه کار و توطئه دشمن است.

امام جمعه خرم‌آباد با بیان این‌که متأسفانه شاهد هستیم که امت اسلامی با داشتن جمعیت بالا، سنت و سیره پیامبر(ص)، تأکیدات بزرگان و اولیای الهی گرفتار تفرقه هستند، ادامه داد: هر جا اختلافی بین امت اسلامی وجود دارد دست آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی هویدا بوده به‌طوری‌که نمونه آن را در افغانستان و عراق می‌بینیم.

وی با بیان این‌که وهابیت را انگلیس به‌وجود آورده است، عنوان کرد: داعش و طالبان را آمریکا به وجود آورد و این‌ها همواره منشأ اختلاف بین مسلمانان بوده و هستند.

نماینده ولی‌ فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تأکید بر این‌که باید هوشیار و مواظب باشیم و دست استکبار و سازمان‌های جاسوسی غرب را قطع کنیم و نگذاریم اختلاف به وجود آورند، بیان کرد: علما و همه مردم در این زمینه وظیفه دارند و باید به‌گونه‌ای اقدام کنند که افراطی و جاهل طرد شوند و بر وحدت و انسجام پافشاری کنند.

میرعمادی با تأکید بر این‌که عناصر افراطی همیشه برای مردم دردسر هستند و جامعه را متشنج می‌کنند، گفت: آرامش و وحدت جامعه در گروی پاکسازی جامعه از این عناصر افراطی است تا مردم بتوانند در سایه وحدتی که پیام قرآن و سنت و سیره پیامبر است عمل کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آرشیو اخبار