آیت الله سید احمد میرعمادی 4 تیرماه در دیدار با کارکنان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به اینکه دبیر جدید شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از وقتی که آمده اند با جدیت در این راستا قدم برمی دارند و اقدامات خوبی انجام می دهند، اظهار داشت: کارهایی که زمین مانده بود و انجام نشده بود در این مدت انجام شد که باعث قوت در عملکرد این نهاد شده است.

وی تصریح کرد: امروز ایران رتبه اول را در مبارزه با مواد مخدر دارد و در مقام عمل فعالیت های این حوزه را پیش برده است.

هزینه ای که جامعه در زمینه مواد مخدر متحمل می شود قابل مقایسه با هیچ آسیبی نیست

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه آسیب های اجتماعی فراوان هستند اما در میان آن ها بیشترین هزینه را در رابطه با مواد مخدر داریم، تصریح کرد: هزینه ای که جامعه در زمینه مواد مخدر متحمل می شود قابل مقایسه با هیچ آسیبی نیست؛  مواد مخدر باعث از بین بردن نیروی کار و تولید گر در جامعه است،  باعث از هم پاشیده شدن خانواده ها شده است.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: بی سرپرست و یا بد سرپرست شدن خانواده ها از آسیب های عمده مواد مخدر است؛  نه تنها شخص معتاد بلکه فرزندان و خانواده او هم طعمه می شوند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی، دستگاه های امنیتی و ... نیز هزینه های سنگینی برای این کار صرف می کنند، اظهار داشت: ضرری که از سوی اعتیاد متوجه جامعه است بزرگترین ضرری است که جامعه ما متحمل می شود؛ ریشه کنی مواد مخدر به طور کامل میسر نیست، جامعه مبتلا است، از آن طرف شبکه های توزیع مواد مخدر در دنیا فعال هستند.

آمریکا در توزیع مواد مخدر نقش دارد و سود هم می برد

نماینده ولی فقیه در لرستان ادامه داد: نقش دشمنان هم در توزیع مواد مخدر آشکار است،  آمریکا در توزیع مواد مخدر نقش دارد و سود هم می برد، در داخل کشور هم عده ای از راه مواد مخدر کاسبی می کنند و در آمد دارند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه به نظر من بهترین راه مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری است، پیشگیری به معنای اعم تصریح کرد: بر اساس منابع دینی هم پیشگیری درست است، شرع مقدس هم چیزی که به ضرر فرد است را حرام کرده، یعنی پیشگیری کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تبلیغ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی همه یک نوع پیشگیری است، مبارزه با مواد مخدر را منحصر در با مبارزه با فرد معتاد نکنیم، افزود: چقدر مبارزه کرده ایم با عناصر سیاسی و اقتصادی دخیل در مواد مخدر؟ باید با همه فعالیت هایی که در فرآیند مواد مخدر دخیل است، مبارزه کنیم.

اولین جایی که باید پیشگیری در آن صورت گیرد خانواده ها هستند

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه پیشگیری بسیار مهم است،  اولین جایی که باید پیشگیری در آن صورت گیرد خانواده ها است، خانواده ها را دریابیم، سبک زندگی خانواده ها را عوض کنیم، سطح آگاهی خانواده را بالا ببریم، گفت: فرزندان خانواده ها را حساس کنیم،  عطوفت،  مهربانی و محبت و دین داری را قوی کنیم،  فرزند حساس می تواند پدر و مادر معتاد را به زندگی برگرداند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد در این رابطه نقش کلیدی دارند، نباید فقط جنبه عاطفی قضیه را نگاه کنیم، تصریح کرد: متاسفانه سازمان های مردم نهاد تنها جنبه ترحم قضیه را دیدند، ترحم نسبت به کسانی است که در معرض مواد مخدر قرار گرفته اند، بروید سراغ گلوگاه های مبارزه با مواد مخدر،  گلوگاه ها را اطلاع رسانی کنید.

لزوم مبارزه قاطع و فراگیر با مواد مخدر

وی با تاکید بر اینکه رسانه ها هم نقش مهمی دارند،  با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی می توانند در پیشگیری از مواد مخدر نقش آفرینی کنند، افزود: عده ای سود جو با راه اندازی کلینیک دارند کاسبی می کنند،  چه کسی این ها را باید افشاگری کند؟ سازمان های مردم نهاد باید در این قضیه ورود کنند،  علما و روحانیت هم نقش اساسی دارند، در مساجد خطرها را بازگو کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مبارزه قاطع و فراگیر با مواد مخدر دومین اولویت باید باشد،  به طوری که مواد مخدر منفور باشد، برخی طوری تبلیغ می کنند که مواد مخدر را یک امر عادی جلوه می دهند، اظهار داشت: مواد مخدر در عروسی رواج می یابد، به خاطر این است که مبارزه قاطع صورت نمی گیرد،  اقدام قاطع و فراگیر نمی شود و مواد مخدر را به عنوان موضوعی منفور مطرح نمی کنیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه استان ما هم در این رابطه حساس است، زمینه مواد مخدر هم در استان فراهم است؛ مثل بیکاری، حاشیه نشینی، فقر و کمبود درآمد تصریح کرد: می توانیم با فعالیت های فرهنگی و آگاهی بخشی، جامعه و خانواده را در سلامت نگه داریم.