آیت الله سید احمد میرعمادی 2 تیرماه در دیدار با کارکنان دستگاه قضا لرستان در سخنانی با بیان اینکه دستگاه قضایی امروز از نیروهای متعهد، متخصص، کاردان، مدیر و مدبر برخوردار است، اظهار داشت: حادثه هفت تیر یکی از وقایع تلخ و عبرت آموز تاریخ انقلاب اسلامی ایران بوده است.

شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی است

وی با بیان اینکه تلخی این حادثه از آن جهت بوده که ۷۲ تن از چهره های تاثیرگذار انقلاب و جامعه را از دست دادیم، اظهار داشت: عبرت آموز از آن جهت بوده که نشان داد انقلاب اسلامی ایران وابسته به افراد نیست بلکه وابسته به ارزش ها و خدا است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه دشمنان شخصیت های ما را زودتر از ما شناسایی کردند، گفت: شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی بوده است و از ویژگی های شخصیتی ایشان خلاقیت، علم، ابتکار، نوآوری، درست عمل کردن و ... بوده است و امروز شاهد خلاء حضور شخصیت هایی مانند شهید بهشتی در نظام هستیم.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت تحول درونی دائمی دستگاه قضا بیان داشت: مسئله قضاوت بسیار مهم است، قضاوت از آن خدای متعال است و آن را به انسان های معصوم واگذار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مشروعیت قضاوت به عدالت است، قضاوت امانت است و امانت باید به اهلش سپرده شود، تصریح کرد: قضاوت امانت الهی است، قضاوت از شئون ولایت و حکومت است و مشروعیت قضاوت به عدالت است.

اهلیت قاضی دائما باید مورد توجه قرار گیرد

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه قضاوت باید بر پایه عدل و حق باشد، نه هوای نفس، احساسات، سفارش و توصیه بیان داشت: چون قضاوت از آن خداست، قاضی در جایگاه الهی قرار گرفته و در این راستا دو مسئله اهلیت و شایستگی قاضی بسیار مهم است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با تحول درونی دائمی دستگاه قضایی تصریح کرد: در این راستا دائما باید اهلیت قاضی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای تحقق اهلیت و شایستگی قاضی باید موضوع دارا شدن حق قضاوت مدنظر قرار گیرد، گفت: برای مشخص شدن دارا شدن حق قضاوت مسئله علم و اجتهاد و همچنین عدالت باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه برای توجه به موضوع اهلیت و شایستگی قاضی باید در گزینش قضات دقت شود و باید مشخص شود که قاضی حق قضاوت دارد یا ندارد؟ علم و اجتهاد و همچنین عدالت دارد یا ندارد؟

رضایت نسبی از عملکرد دستگاه قضایی

آیت الله میرعمادی تاکید کرد: برای مشخص شدن اهلیت و شایستگی قاضی باید موضوع داشتن قدرت بر اعمال حق، تدبیر و عقلانیت، صلابت و نفوذناپذیری، استقلال رای، دوری از گرفتن رشوه، سفارش و توصیه و ... مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی و نیروهای دستگاه قضا نیز بیان داشت: در حال حاضر دستگاه قضایی از سلامت قضایی برخوردار است و رضایت نسبی از عملکرد آن وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه اما این عملکرد برای مردم قانع کننده نیست و مردم به این مقدار قانع نیستند گفت: مردم می گویند نظام اسلامی باید حکومت عدل را تحقق ببخشد و مجرم، مفسد، هنجارشکن، قانون شکن از سوی دستگاه قضایی مورد برخورد قاطع قرار گیرد و برای مومن، متدین، امنیت، آسایش ایفای حق از دستگاه قضایی صادر شود.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد و برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد عنوان کرد: دستگاه قضا در این رابطه باید حکم قاطع صادر کند.

کسی نباید دستگاه قضا را تضعیف کند

وی تاکید کرد: در دستگاه قضایی باید مبارزه با فساد در بخش نرم افزاری و سخت افزاری همراه با قاطعیت و همچنین پیشگیری صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه بر ضرورت اصلاح روند رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: باید جلوگیری از هنجارشکنی، قانون شکنی و تامین امنیت در دستور کار دستگاه قضا قرار گیرد و شرایط به گونه ای باشد که مردم احساس کنند حقی از کسی تضییع نمی شود.

آیت الله میرعمادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه کسی نباید دستگاه قضا را تضعیف کند چرا که رکن نظام است، ادامه داد: نباید دستگاه قضا مورد هجمه های ناجوانمردانه قرار گیرد و خوشبختانه از عملکرد دادگستری استان رضایت نسبی وجود دارد و دارای جایگاه ویژه ای است.