آیت الله سید احمد میرعمادی یکشنبه ۱۲ آذر در دیدار با تشکل های دانشجویی لرستان اظهار داشت: افسران جنگ نرم باید با شناخت وظیفه خود به صورت آتش به اختیار تصمیم گیری و اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تقابل حق و باطل را امروز در تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی می بینیم، تصریح کرد: تقابل جبهه استکبار و جبهه مقاومت، مصداق بارز تقابل جبهه باطل و حق در عصر حاضر است.

نشانه های جبهه حق و باطل

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه از نشانه ها و معیارهای حق و باطل، ثبات و تزلزل است، افزود: ثبات در رای و نظر و عمل از نشانه های جبهه حق است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه تزلزل در رای و نظر و عمل نشانه جبهه باطل است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران صریح و قاطع در مقابل استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا ایستاده است.

وی یادآور شد: رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطین و ملت های مظلوم دنیا رفتاری دوگانه دارد؛ آمریکایی از سویی خود را مدافع حقوق بشر می داند و از سوی دیگر با رفتاری ضد انسانی گروه های تروریستی حمایت و پشتیبانی نظامی و مالی می کند.

متاسفانه نهادهای فرهنگی نتوانستند در مواجهه با جنگ نرم، کار ویژه و شاخصی انجام دهند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه واژه جنگ نرم و ارائه مفهوم «آتش به اختیار» از سوی رهبر فرزانه انقلاب بیان گر آن است که ما در مقابل دشمن قرار داریم، گفت: باید با مکر و حیله دشمن مقابله کرد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ فرهنگی است، تصریح کرد: ما در تشخیص مصادیق مختلف این جنگ فرهنگی و اقدام به موقع برای مقابله با آن وظیفه داریم.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه نهادهای فرهنگی نتوانستند در مواجهه با جنگ نرم، کار ویژه ای انجام دهند، افزود: در این شرایط افسران جنگ نرم وظایفی دارند.

لزوم زنده نگه داشتن ارزش های اسلامی و آرمان های انقلاب

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اینکه شتاب بخشیدن به حرکت علمی و پیشرفت علمی وظیفه افسران جنگ نرم است، افزود: جلوگیری از انقلاب زدائی از دانشگاه ها و تربیت نیروهای مومن، انقلابی و ولایی از دیگر وظایف افسران جنگ نرم است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه گفتمان انقلاب باید بر سایر گفتمان ها غلبه پیدا کند، اظهار داشت: در شرایط کنونی زنده نگه داشتن ارزش های اسلامی و آرمان های انقلاب یک ضرورت است و افسران جنگ نرم باید در این عرصه پیشتاز باشند.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید نگاه مثبت به واقعیت ها داشته و نقد واقع بینانه کنند، تصریح کرد: حرکت بر محور اصول فکری امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضور به موقع در صحنه با بیان مواضع صریح و روشن و مایوس نشدن، از وظایف افسران جنگ نرم است.