آیت الله سید احمد میرعمادی سه‌شنبه ۲۷ تیر در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، خطاب هب پرویز فتاح گفت: در جایگاهی قرار گرفته اید که متناسب با شخصیت و روحیه شما است، روحیه شخصی شما توجه به محرومین و مستضعفان است.

وی با اشاره به اینکه امام صادق(ع) در روایتی می فرمایند: یکی از ویژگی ها شخص مومن این است که کمک کار خوبی برای دیگران است اما خودش کم خرج و کم هزینه است، خطاب به رئیس کمیته امداد امام خمینی(ه) افزود: حضرتعالی این ویژگی را دارید؛ البته در کمیته امداد باید همینطور هم باشد.

تاسیس کمیته امداد برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی بوده است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم در اجتماع و کشور مسئله آسیب های اجتماعی است و بیشترین آسیب اجتماعی را در جامعه هدف کمیته امداد داریم، ادامه داد: فقر، طلاق، بی سرپرستی، بدسرپرستی، نداشتن مسکن و اعتیاد از جمله آسیب های اجتماعی است و درمان آن ها کار بسیار سخت و دشواری است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه آن تیزبینی و دوراندیشی و درایت امام بزرگوار در تاسیس نهاد کمیته امداد برای جلوگیری از آسیب ها بوده است، اظهار داشت: کمیته امداد به عنوان یک نهاد ارزشی و ولایی و مردمی نقش مهمی در رفع آسیب های اجتماعی دارد.

وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی بزرگترین چالش برای هر حکومتی هستند؛ حکومت ها از پای درنیامدند مگر با آسیب های اجتماعی تصریح کرد: بالاترین خدمت را کمیته امداد به انقلاب کرد، آبرو را حفظ کرده و جلوی آسیب های اجتماعی را گرفته است و با سلامت ترین نهاد هم همین کمیته امداد است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه با همت شما، کمیته امداد انسجام و جهت گیری خوبی پیدا کرده است و از وقتی آمده اید جهت گیری کمیته امداد را درست کرده اید، افزود: برای اینکه جلوی آسیب ها را بگیریم چند مسئله مهم است؛ نخست اهتمام ورزیدن به جنبه اشتغال به ویژه اشتغال خانگی برای مددجویان کمیته امداد مهم است.

ترویج اشتغال خانگی در بین مددجویان دنبال شود

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مددجوی کمیته امداد در آن حد نیست که کارخانه بزند اما می تواند در خانه خود درآمد زایی داشته باشد، یادآور شد: اگر اشتغال خانگی را در همان جهتی که انتخاب کرده اید اهتمام بورزید خدمت بزرگی است.

وی با بیان اینکه افزایش خوبی را در میزان مستمری مددجویان کمیته امداد داشته اید که جای تقدیر است، تصریح کرد: البته نباید بسنده به این قضیه کنیم، نیازمندی جامعه ما فقط پول نیست؛ شخصیت بخشیدن، کرامت بخشیدن و توانمند کردن مددجویان مهم است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه طرح هایی در حوزه فرهنگی مددجویان نیز اجرا می شود که از آنها اطلاع دارم؛ توجه به مسائل فرهنگی و دینی جامعه مهم است، گفت: فقط مسئول سیر کردن شکم نیستیم، مسئول سیر کردن فکر و اندیشه هم هستیم؛ این بخش فرهنگی و دینی مددجویان را غفلت نکنیم.

آیت الله میرعمادی افزود: ضرورت این امر را بیش از آنچه که تصور کنید حس می کنیم.

رشد زکات فطره در لرستان واقعی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه واقعا مسکن محرومین و مددجویان بسیار مهم است؛ وقتی کسی مسکن ندارد مسائل متعددی به دنبال آن پیش می آید، گفت: نیاز است در این زمینه اقدامات جدی تری صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه علت رشد زکات فطره در لرستان این است که چند سال است برنامه ای را در استان پیاده کرده ایم و مجموعه کسانی که زکات فطره به آنها می رسد از بهزیستی، کمیته امداد و ... زحمت می کشند جلسه را برگزار می کنند و دیگر کسی دیگر حق ندارد زکات جمع آوری کند، تصریح کرد: مزیت این کار در آن است که از دوباره کاری پرهیز می شود، زکات درست جمع آوری می شود و درست هم مصرف می شود.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه در مصرف زکات، اولویت را برای فقرا و نیازمندان قرار داده ایم، افزود: رشد زکات فطره در لرستان واقعی است.