آیت الله سید احمد میرعمادی دوشنبه ۴ اردیبهشت در دیدار با کارکنان دانشگاه پیام نور لرستان با تبریک فرارسیدن عید مبعث اظهار داشت: در حقیقت بعثت پیامبر گرامی اسلامی برای به سعادت رساندن انسان ها است.

وی با اشاره به اینکه دینی که تکیه بر علم دارد دین کارآفرین است، تصریح کرد: دین باید پیشرفته باشد و پیشرفت به علم و دانش است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه متاسفانه در مدت ۲۵۰۰ سال ما را از فراگیری و توسعه علم بازداشته اند، افزود: دوران طاغوت دوران بازداشتن از علم بوده است و در زمان طاغوت مصرف کننده علم بودیم نه مبتکر تکنولوژی.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در اوایل انقلاب کتب ترجمه ای بود ولی انقلاب اسلامی ایران ما را از مصرف گرایی به تولید علم رساند، اظهار داشت: در دانشگاه پیام نور فرصت پرداختن به کارآفرینی بیشتر از سایر دانشگاه ها است.

وی با تاکید بر اینکه در دانشگاه پیام نور اساتید میدان بیشتری برای فکر کردن دارند و میدان گسترده ای برای هدایت تحصیلی وجود دارد، افزود: باید نوآوری در دانشگاه ها و در تحقیقات علمی داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: انتظار است که دانشگاه پیام نور در سال جاری به سمت تولید حرکت کند و دانشجویان هم به سمت کارآفرینی سوق داده شوند.