حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرعمادی سه شنبه 31 تیرماه در جلسه تفسیر قرآن با تفسیر آیه 31 سوره مبارکه ابراهیم اظهار داشت: این آیه در زمینه برنامه های اسلام در رابطه با انسان است.

وی با بیان اینکه این برنامه شامل چهار دسته است عنوان کرد: برنامه هایی که پیوند انسان با خداست مانند نماز و روزه و حج و...، برنامه هایی که پیوند انسان با مردم و همنوعان است مانند خمس و زکات، انفاق، امر به معروف و نهی از منکر، برنامه هایی که رابطه انسان با خودش است و برنامه هایی که مربوط به رابطه انسان با طبیعت و محیط زیست می شود.

رابطه انسان با خالق و رابطه انسان با مخلوق بسیار مهم است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه رابطه انسان با خالق و رابطه انسان با مخلوق بسیار مهم است، تصریح کرد: در این آیه نماز با انفاق آمده چون نماز نمونه رابطه انسان با خالق و انفاق نمونه رابطه انسان با مخلوق است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه عنوان کرد: دو نوع انفاق وجود دارد که یکی واجب مانند خمس و زکات و دیگری مستحب مانند صدقه و بخشش است.

وی به نکات تفسیری این آیه اشاره کرد و بیان داشت: خداوند در قرآن می گوید بگو به بندگان خودم که به تعبیر علامه طباطبایی این کلمه "لعبادی" (بندگان خودم) برای شخصیت دادن به بندگان است.

این مفسر قرآن با بیان اینکه این تعبیر در قرآن در چند مورد آمده است، افزود: این تعبیر "لعبادی" در مورد دعا، در مورد آمرزش، در مورد وارث و حاکم زمین قرار دادن انسان، در برابر شیطان که خداوند می گوید راه بندگان من جداست و شیطان نمی تواند بر بندگان من سلطه پیدا کند و در زمینه وارد شدن در بهشت مخصوص به کار رفته است.
ایمان به تنهایی کافی نبوده و باید توام با عمل صالح باشد

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود به دیگر نکات تفسیری این آیه اشاره کرد و بیان داشت: این آیه نشان می دهد ایمان به تنهایی کافی نیست و باید توام با عمل صالح باشد. ایمان باید همراه با نماز و انفاق و... باشد. اسلام فقط دین رهبانیت نیست بلکه در اسلام باید عمل هم در کار باشد.

وی تصریح کرد: اسلام یک دین جامع است که به مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... توجه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: یکی دیگر از مصادیق این آیه علی بن ابیطالب(ع) است. اولین کسی که ایمان آورد و اولین کسی که با رسول خدا(ص) به نماز ایستاد و کسی که در نماز انفاق کرد.

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود به برخی شرایط انفاق اشاره کرد و بیان داشت: ایمان، حلال بودن مال، اخلاص و در راه خدا بودن و پرهیز از ریا، پرهیز از منت گذاری و آزار رسانی و انفاق از از اموال محبوب و مرغوب از جمله این ویژگیها است.
انفاق باید پنهانی یا آشکار باشد؟

وی با طرح این سوال که انفاق باید پنهانی یا آشکار باشد؟ بیان داشت: در قرآن هر دو نوع انفاق پنهانی و آشکار آمده است. گاهی باید انفاق برای تشویق دیگران، الگو بودن و نشان دادن برنامه های اسلام، برای بزرگداشت شعائر دینی و نشان دادن روح همدردی و مایه دلگرمی فقرا بودن علنی باشد که نشان دهیم دین اسلام نسبت به سرنوشت همنوعان حساس است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: اما بعضی اوقات باید انفاق برای دوری از ریا و برای پرهیز از منت گذاری برای حفظ آبروی فقیر مخفی باشد. بعضی مفسران می گویند در واجبات مانند خمس و زکات علنی باشد و در مستحبات مانند صدقه پنهانی باشد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه انفاق آثار فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی دارد، یادآور شد: مهمترین اثر انفاق و اثر اخروی آن در این آیه بیان شده که رهایی از آتش جهنم در قیامت است.

وی ادامه داد: سبب مغفرت و آمرزش الهی شدن و زمینه ساز تقرب الهی و جلب رضایت الهی بودن از دیگر آثار انفاق است.

این مفسر قرآن افزود: انفاق موجب برکت مال و برقراری عدالت اجتماعی و رفع فقر در جامعه می شود.

آرشیو اخبار