حجت الاسلام والمسلمين سيد احمد ميرعمادي شامگاه يکشنبه 22 تيرماه  در جلسه تفسير قرآن با تفسير آيه 16 سوره مبارکه حضرت ابراهيم اظهار داشت: در اين آيه مجازاتهاي جباران مورد اشاره قرار گرفته است.

وي با بيان اينکه اولين مجازات آن ها محروميت از رحمت خدا، بهشت و نعمت هاي بهشتي است، عنوان مرد: دومين مجازات آتش دوزخ است و کلمه "وراء" در اين آيه به معني عاقبت بوده و عاقبت کساني که با خدا لج مي کنند جهنم است و عذاب هايي براي آنها وجود دارد.

نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به برخي عذابهاي ذکر شده در اين آيه اشاره کرد و بيان داشت: غذاهاي بسيار ناگوار، نوشيدني هاي تلخ و سوزان، آتش سوزان جهنم، لباس هاي آتشين، باد هاي سوزان و کشنده، سايه هاي سوزان، اسارت در غل و زنجير، عذاب هاي روحي، حسرت خوردن به بهشتيان، رسوا کردن آنها و غم و اندوه بي کران از جمله عذابهاي درنظر گرفته شده براي جباران است.

حجت الاسلام ميرعمادي ادامه داد: عذاب خداوند به گونه اي است که اين افراد راه فرار ندارند و هر طرف که مي روند عذاب الهي و آتش جهنم است.

اين مفسر قرآن همچنين با اشاره به تفسير آيه 17 سوره مبارکه حضرت ابراهيم عنوان کرد: يکي از عذاب هايي که دوزخيان مي کشند نوشيدني هاي تلخ و سوزان است به طوريکه قرآن مي گويد چهار نوع نوشيدني آب مخلوط با چرک و خون، آب داغ و جوشان، آب همچون مس گداخته شده و آب زهر آلود به آنها داده مي شود.

حجت الاسلام ميرعمادي با بيان اينکه اين آيه سه ويژگي براي دوزخيان بيان مي کند، عنوان کرد: تدريجي بودن عذاب اين افراد و گوناگون و متعدد بودن عذابها از جمله اين ويژگيها است تا جايي که دوزخيان از خدا طلب مرگ مي کنند ولي نمي ميرند.

وي با بيان اينکه عقبه اين عذاب ها عذاب هاي سخت و غليظ تري در انتظارشان است، يادآور شد: بهترين دعا و بهترين نکته آداب قرائت اين است که هرگاه به آيات عذاب الهي رسيديد به خدا پناه ببريد و استغفار کنيد.

نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکيد بر ضرورت استغفار و توبه به درگاه الهي يادآور شد: در دعاهاي جوشن کبير و مجير و ابوحمزه ثمالي و... مي خوانيم خدايا ما را از آتش جهنم رهايي بده چرا که عذاب خداوند بس سخت و عظيم است.

حجت الاسلام ميرعمادي با بيان اينکه ماه رمضان طبق روايات اولش رحمت، وسطش مغفرت و پايانش رهايي از آتش جهنم است، افزود: نماز و به خصوص نماز شب، محبت اهل بيت به خصوص محبت حضرت زهرا(س) و انفاق و صدقه در راه خدا سه راهکاري هستند که ما را از عذاب و آتش جهنم نجات مي دهد.

آرشیو اخبار