حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرعمادی شامگاه جمعه 20 تیرماه در جلسه تفسیر قرآن در مسجد بعثت خرم آباد با تفسیر آیات 13 و 14 و15 سوره مبارکه ابراهیم اظهار داشت: بر اساس تفسیر آیه 13 این سوره مردم در برابر پیامبران الهی پنج دسته هستند.

وی یکی از این پنج دسته را مومنان دانست یعنی کسانی که حرف پیامبران را قبول کردند و ایمان آوردند و تسلیم شدند،افزود: منافقان یک دسته دیگر از افراد در مواجهه با دعوت پیامبران هستند که آنها در ظاهر به پیامبران گفتند ایمان آوردیم ولی در باطن ایمانی نداشتند.
تعبیر قرآن از "جباران عنید"

وی ادامه داد: توده مردم که اصطلاحا به آنها مستضعفان می گوییم نیز دسته سوم هستند، یعنی کسانی که ایمان نیاوردند و دلیل ایمان نیاوردنشان از روی جهل و نادانی است و سرگرم زندگی دنیا هستند.

حجت الاسلام میرعمادی دسته چهارم را کافران دانست یعنی کسانی که از روی علم و عمد ایمان نمی آورند و مخالفت و سرپیچی می کنند. تصریح کرد: "جباران عنید" دسته پنجم در مواجهه با دعوت پیامبران هستند که از آنها تعبیر به کافران ظالم لجوج شده است.

وی ادامه داد: کافران لجوج کسانی هستند که با پیامبران الهی لج می کنند و دین که نمی آورند هیچ پیامبران را هم تهدید می کنند و می گویند یا شما را از سرزمین مان بیرون می کنیم یا شما به دین ما برگردید.

سه سیاست کافران لجوج و مستکبران در برابر پیامبران

این مفسر قرآن با بیان اینکه سیاست کافران لجوج و مستکبران در برابر پیامبران سه سیاست بوده است، افزود: سیاست تطمیع یعنی دادن وعده پول و ثروت به پیامبران، سیاست تبعید به معنی خارج کردن آن ها از سرزمین هایشان و سیاست تهدید به قتل و زندان و محاصره از رویکردهای اتخاذ شده توسط کافران لجوج در برابر پیامبران بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروزه هم سیاست استکبار جهانی در برابر ملت های آزاده این گونه است، عنوان کرد: مستکبران برای مومنان حتی حق شهروندی هم قائل نیستند.

وی با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور فلسطین به عنوان یکی از مصادیق این سیاست استکبار جهانی عنوان کرد: قرآن می فرماید تهدید را باید با تهدید جواب داد آنها می گویند ما شما را از سرزمین خود اخراج می کنیم و خداوند متعال هم می گوید ما شما را هلاک می کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: تعبیر این آیه نشان می دهد که ما نباید با مستکبران نرمش داشته باشیم بلکه اگر هم نرمشی صورت می گیرد به تعبیر مقام معظم رهبری نرمش قهرمانانه باشد.
مقصود از مقام خدا چیست؟

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه به تفسیر آیه 14 سوره مبارکه ابراهیم پرداخت و بیان داشت: این آیه به پیامبران می فرماید ما شما را در آن سرزمین ساکن می کنیم و قرآن وعده داده آینده جهان برای بندگان صالح است و مومنان حاکم و وارث بر زمین خواهند شد که شرط این موضوع ترس از مقام خداست چرا که  این حاکمیت متعلق به کسانی است که از مقام خدا بترسند.

وی با بیان اینکه خداوند در آیات دیگر می گوید از خدا بترسید اما در این آیه می گوید از مقام خدا بترسید، با طرح این سوال که مقصود از مقام خدا چیست؟ عنوان کرد: برای این موضوع سه تعبیر و تفسیر ذکر شده است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: بعضی مفسران می گویند مقصود مقام نظارت و مراقبت است که خداوند ناظر و مراقب است، برخی دیگر می گویند مقصود مقام حسابرسی خداوند و ترسیدن از یوم الحساب است و بعضی دیگر می گویند منظور اجرای حق و عدالت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با تفسیر آیه 15 سوره مبارکه ابراهیم افزود: این آیه سرآغازیست برای یک مطلب مهم و اساسی است و آن مربوط به زمانی است که پیامبران پس از ناامیدی از هدایت قوم خود نفرین می کردند. حضرت نوح(ع) 950 سال تبلیغ و بعد نفرین کرد و نفرین مرحله آخر بود که دعای پیامبران مستجاب شد و قرآن می فرماید ما جبار عنود را از بین می بریم و نابود می کنیم.

آرشیو اخبار