حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه 16 تیرماه در جلسه تفسیر قرآن با تفسیر آیه نهم سوره مبارکه حضرت ابراهیم اظهار داشت: این آیه سرنوشت گروه هایی از اقوام گذشته از جمله قوم نوح، عاد و ثمود ر ا بیان می کند.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که قرآن روی آن تاکید خاصی دارد بیان تاریخ اقوام بوده که مطالعه آن برای کسانی که در حال حاضر قرار دارند موثر است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خداوند سرنوشت اقوام گذشته را برای عبرت گیری بیان کرده است، افزود: مهم ترین درسی که ما از تاریخ می گیریم بحث عبرت گیری و بهره ای برای روشنگری است که دیگر دچار آن اشتباهات نشویم.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این آیه شش مطلب دارد عنوان کرد: در این آیه خداوند سوالی را مطرح می کند و با این کار می خواهد به یکی از سنت های الهی اشاره کند که آن سنت مایه عبرت آموزی است. سوال آمادگی ایجاد می کند که باید توجه جدی شود. می فرماید آیا خبر انسان های قبل از شما به شما رسیده که کفران نعمت کرده اند؟

وی تصریح کرد: سه قوم نوح، عاد و ثمود در این آیه مطرح شده اند برای این که بگوید سرنوشت آن ها عبرت پذیر است.
حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه بسیاری از حوادث تاریخ مجهول و ناشناخته است، افزود: برای هر قومی پیامبرانی با معجزه آمدند. برای اینکه بگوید اگر ما قومی را عذاب کردیم اول اتمام حجت کرده و هیچ قومی را بدون اتمام حجت عذاب نکردیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در این آیه گفتار مخالفان پیامبران این است که ما شما را فرستاده خدا نمی دانیم و به آنچه شما می گویید شک داریم، افزود: شک در قرآن به معنی تردید طبیعی و "ریب" به معنی تردید همراه با سوظن و داشتن و تهمت مورد اشاره قرار گرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه قرآن می گوید مخالفان پیامبران هم شک داشتند هم ریب، افزود: سه قوم ذکر شده در آیه نهم سوره مبارکه حضرت ابراهیم از روی لجبازی و غرور و غفلت از دستور پیامبران سر پیچی کردند و پیامبران نیز آنها را نفرین کردند و به وسیله باران و طوفان مورد عذاب واقع شده و نابود شدند.

آرشیو اخبار