نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد يکشنبه 15 تيرماه در جلسه تفسير قرآن در مسجد بعثت خرم آباد با تفسير آيات هفتم و هشتم سوره مبارکه ابراهيم اظهار داشت: اين آيات راجع به شکر نعمت است.

وي ادامه داد: ما در نعمت هاي الهي غرق هستيم و وظيفه مان در برابر اين نعمت هاي الهي شکر نعمت است. آيه 7 و 8 سوبه ابراهيم به ما دستور مي دهد که در برابر نعمت هاي الهي شکرگذار باشيم.

نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بيان اينکه اگر در مقابل نعمت هاي الهي شکر کنيم فزوني نعمت و اگر شکر نکنيم عذاب الهي شامل حال ما مي شود، تصريح کرد: اين آيات به ما مي گويد که اگر شکر کنيد به نفع شماست و اگر کفر نعمت کنيد به خدا ضرري نمي رسد چون او بي نياز است.

حجت الاسلام ميرعمادي به برخي نکات مطرح شده در اين آيات اشاره کرد و گفت: نکته نخست اين است که خداوند بي نياز بود و شکرگذاري وظيفه ماست چرا که شکر کردن ما هيچ نفعي براي خداوند ندارد.

وي عنوان کرد: اگر همه انسان ها کفران نعمت کنند و شکر نعمت نکنند هيچ زياني به خداوند متعال نمي رسد چون خدا بي نياز و غني است. واجب الوجود است و اگر نيازمند بود واجب الوجود نبود. مفهوم غني بودن و حميد بودن اين است که همه کمالات در خداوند متعال جمع است.

حجت الاسلام ميرعمادي نکته دوم در اين آيات را آثار و فوايد شکرگزاري دانست و افزود: اولين اثر شکر نعمت فزوني نعمت است همانطور که کفر نعمت باعث عذاب مي شود. پيامبر اکرم(ص) مي فرمايند: کسي که شکر خداوند را به جاي آورد خداوند روزي اش را زياد مي کند.

وي ادامه داد: دومين اثر شکر نعمت پايداري و تداوم نعمت است. خداوند متعال مي فرمايد: اگر شما شکر نعمت را به جا آوريد نعمت و کيفيت نعمت را زياد مي کنيم.

نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: سومين اثر شکر نعمت جلب محبت خداوند است و خداوندي که نعمت دهنده است راضي مي شود. خداوند بندگان شاکر را دوست دارد.

وي اثر چهارم شکر نعمت را آمرزش گناهان دانست و بيان داشت: پيامبر اکرم(ص) مي فرمايند: چهار صفت است که اگر در کسي باشد اگر چه سرتا پا گناه باشد خداوند بدي هاي او را تبديل به حسنات مي کند که اين صفات صداقت و راستگويي، حيا و پاکدامني، اخلاق نيکو و شکر نعمت است.

حجت الاسلام ميرعمادي يادآور شد: پنجمين اثر شکر نعمت پيشگيري از گرفتاري ها و مشکلات است. امام صادق(ع) مي فرمايند: شکر نعمت نگهدار انسان از فتنه هاست و در حديثي ديگر نيز مي فرمايند: شاکر نعمت از گرفتاري ها در امان است.

وي تصريح کرد: بايد شکرگذاري در رفتار ما اثرگذار باشد و ما ديگر گناه و نافرماني خداوند را نکرده و نعمت خدا را در معصيت صرف نکنيم.

حجت الاسلام ميرعمادي با بيان اينکه از وسيله هاي نعمت مانند پيامبران و اهل بيت و پدر و مادر و معلمان و... بايد تشکر شود، عنوان کرد: حتي از برخي از مردم که احسان و نيکي مي کنند نيز بايد تشکر شود چرا که امام سجاد(ع) مي فرمايند: شکرگذارترين شما نسبت به خدا شکرگزارترين شما نسبت به مردم است.

وي با بيان اينکه از صفات مومن قدرداني است، عنوان کرد: امام رضا(ع) مي فرمايند: کسي که از انسان هايي که وسيله نعمت شده اند تشکر نکند از خدا تشکر نکرده است.

آرشیو اخبار