آیت الله سیداحمد میرعمادی شامگاه جمعه 19 تیرماه در جلسه تفسیر سوره فاطر اظهار داشت: آیات ۳۳، ۳۴ و ۳۵ سوره فاطر در مورد پاداش برگزیدگان خداست.

وی با بیان اینکه اعطای پاداش در قیامت برای عمل صالح انسان ها سنت الهی است، عنوان کرد: آیات فراوانی وجود دارد که خداوند علاوه بر عطای پاداش کامل کار انسان ها از فضل خود اضافه هم به آنها داده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: انسان ها هم از نظر دریافت پاداش و هم دریافت فضل و کرم الهی متفاوت هستند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نعمت های بهشتی توصیف شده در قرآن هم مادی و هم معنوی هستند، تصریح کرد: در آیه ۳۳ سوره فاطر خداوند نعمت های مادی را بیان کرده است.

وی با بیان اینکه آیه ۳۳ به لباس حریر، زینت آلات لولو و طلا و سایه درختان اشاره کرده است، افزود: کارهایی مانند پوشیدن لباس حریر و طلا که در دنیا برای مرد حرام است در بهشت خداوند برای مردانی که صبر کرده و استفاده نکرده اند جبران می کند و می توانند استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به دلیل توصیف نعمت های بهشتی به صورت مادی اشاره کرد و یادآور شد: چاره ای جز این کار وجود ندارد چراکه گاهی امور معقول که قابل درک نیستند باید به امور محسوس تشبیه شوند که مخاطب متوجه شود.

وی عنوان کرد: خداوند گاهی برای ترسیم نعمت های بهشتی در ذهن انسان آن ها را در قالب معنوی بیان می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به آیه ۳۴ سوره فاطر اشاره کرد و ادامه داد: در این آیه یکی از نعمت های معنوی بهشت بیان شده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه آیه ۳۴ می گوید که هیچ غم و اندوهی در بهشت وجود ندارد، تصریح کرد: در بهشت عواملی مانند ترس از عذاب و مرگ، ناامنی، پیری و فرسودگی و... کنار گذاشته می شوند و انسان احساس آرامش می کند.

وی به آیه ۳۵ سوره فاطر اشاره کرد و افزود: در این نیز نعمت های معنوی بهشت از جمله دارالمقام ذکر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه دارالمقام جایگاه ابدی در بهشت است، خاطرنشان کرد: در این آیه بیان شده که بهشت خستگی آور و ملال آور نبوده و هیچ گونه تعب و رنج و مشقتی در بهشت وجود ندارد.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: همچنین در این آیه به نبودن عجز و ناتوانی و افسردگی در بهشت اشاره شده است.