آیت الله سیداحمد میرعمادی شامگاه چهارشنبه 17 تیرماه در جلسه تفسیر آیه ۲۹ سوره فاطر اظهار داشت: این آیه به معامله پرسود انسان با خدا اشاره دارد و در برخی روایات این آیه به امام علی(ع) تطبیق داده شده است.

وی با اشاره به اینکه گاهی ارتباط خداوند با انسان ارتباط معامله ای است، عنوان کرد: خدای متعال دنیا را به تجارتخانه ای تشبیه کرده است که در آن انسان تاجر، خداوند خریدار، متاع عمل صالح و بهای آن بهشت است.

۳ عملی که باعث سود انسان می شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه تعبیر تجارت و معامله برای تشویق مردم است، ادامه داد: در واقع خداوند مالک اصلی همه چیز و انسان امانت دار است و چیزی از خود برای معامله کردن ندارد.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: آیه به انسان بشارت می دهد که اگر سه عمل تلاوت قرآن، اقامه نماز و انفاق در راه خدا انجام دهد سود می برد.

وی با بیان اینکه مومنان در شب های قدر این سه عمل را بیشتر انجام می دهند، افزود: تلاوت قرآن، اقامه نماز و انفاق در راه خدا هم رابطه انسان با خدا و هم رابطه انسان با مردم را تقویت می کند.

انفاق از صفات مومن در قرآن است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه انفاق یکی از صفات مومن در قرآن است، خاطرنشان کرد: انفاق بر دو نوع علنی و پنهان است که انفاق پنهان برای داشتن اخلاص و پرهیز از ریاست.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه انفاق علنی برای تشویق مردم است، یادآور شد: انفاق علنی دو پاداش دارد یکی پاداش اصل انفاق و دوم پاداش تشویق به کار خیر است.

وی با اشاره به اینکه معامله با خدا امتیازاتی دارد، عنوان کرد: خداوند در این معامله تمام سرمایه ای که در اختیار ما قرار داده را دوباره از ما می خرد و سپس به ما باز می گرداند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خداوند متاع قلیل و اندک را به بهای گران می خرد، ادامه داد: خداوند هر نوع متاعی که با اخلاص باشد هرچند اندک را می خرد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در معامله با خدا علاوه بر پاداش، عوض و معوض کار به انسان می رسد، تصریح کرد: در این معامله خداوند از روی عفو و اغماض عیب جنس ما را می پوشاند.

شب قدر شب معامله با خداست

وی با اشاره به اینکه شب قدر شب معامله با خداست، افزود: در این شب ها با تلاوت قرآن، اقامه نماز و انفاق با خداوند معامله کنیم و نعمت های بهشتی و رضوان الهی به دست بیاوریم.

نماینده ولی ققیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره اینکه پاداشی که خداوند می دهد متفاوت است، خاطرنشان کرد: طبق آیات قرآن خداوند گاهی پاداش برابر، گاهی ۱۰ برابر، گاهی ۷۰۰ برابر و گاهی پاداش اختصاصی و هرچه قدر که بخواهد می دهد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه خداوند پاداش را هرچه قدر که بخواهد زیادتر هم می کند، بیان داشت: دو اسم حسنای غفور و شکور در پایان این آیه به این معنی است اگر در معامله با خدا جنس عیب داشت خدا غفور است و می بخشد و در برابر عمل نیک انسان قدرشناس است.

وی با بیان اینکه انسان ها نیز باید دو صفت غفور و شکور را داشته باشند، عنوان کرد: انسان ها باید اگر کسی خطایی کرد ببخشند چراکه مومن اهل کینه نیست و اگر ما ببخشیم خدا ما را می بخشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه انسان ها باید شکور و قدرشناس باشند، ادامه داد: هم در برابر کارهای دیگران و هم خداوند به خاطر سلامتی و تمام نعمت هایش قدرشناس باشیم.

آخرین اخبار