آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه 14 تیرماه در بیست وهفتمین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان موضوع آیه ۳۱ سوره رعد را درخواست معجزه از پیامبران الهی دانست و اظهار داشت: همه پیامبران الهی برای اثبات ادعای نبوت خود معجزه ارائه می کردند.

وی افزود: معجزه از ریشه عجز آمده و به معنای کار غیر عادی و خارق العاده ای بوده که با اراده خداوند متعال برای اثبات نبوت از سوی پیامبران همراه مبارزه طلبی عرضه می شود بطوریکه دیگران از انجام آن عاجز هستند.
هدف از آوردن معجزه اثبات حقانیت و نبوت پیامبران است

 نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد هدف از آوردن معجزه را اثبات حقانیت و نبوت پیامبران دانست و گفت: همچنین معجزه برای دفع شبهه منکران پیامبران و تقویت ایمان مومنان آورده می شود.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه معجزات پیامبران شامل دو قسم معجزات اثباتی و اقتراحی هستند، عنوان کرد: مقصود از معجزات اثباتی معجزاتی هستند که پیامبران از سوی خود و بدون اینکه مردم از آن ها درخواست کننند برای اثبات حقانیت خود می آورند مانند معجزه قرآن از سوی پیامبر اکرم (ص) و منظور از معجزه اقتراحی معجزاتی است که مردم از پیامبران درخواست می کردند.

وی با اشاره به اینکه در آیه ۳۱ سوره رعد مردم از پیامبر اکرم (ص) درخواست معجزه کردند، بیان داشت: درخواست مردم برای معجزه یا بصورت معقول و منطقی و یا بصورت غیرمعقول و مغرضانه بود که درخواست های غیرمعقول برای آزار پیامبر و مسخره کردن او از سوی عده ای مطرح می شد و آیه ۳۱ سوره رعد به این درخواست های غیرمعقول برای آوردن معجزه اشاره می کند.

آیت لله میرعمادی تصریح کرد: مطابق عبارت «ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی» از آیه ۳۱ سوره رعد مشرکان لجوج، مغرض و متعصب مکه سه درخواست مغرضانه از پیامبر اکرم (ص) داشتند و از او خواستند بوسیله قرآن کوه ها را حرکت داده، زمین را قطعه قطعه کرده و یا بوسیله قرآن مردگان را زنده کند که قرآن در پاسخ به این درخواست های مغرضانه می فرماید اگر هم این اتفاق بیفتد این افراد ایمان نمی آورند.

عناد و لجاجت بزرگترین درد بی درمان بشر

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بزرگترین درد بی درمان بشر را از نظر قرآن عناد و لجاجت دانست و گفت: لجبازی رفتار کودکانه و ابلهانه است و مطابق آیه ۳۱ سوره رعد عده ای در برابر پیامبران لجبازی می کردند که امروز نیز عده ای در برابر حق لجبازی می کنند لذا برای این افراد هر استدلال، برهان و معجزه ای آورده شود فایده ای ندارد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مطابق سوره رعد معجزه تحت امر خداوند متعال بوده و به امر او آورده می شود، عنوان کرد: جمله «بل لله الامر جمیعا» از آیه ۳۱ سوره رعد خداوند پاسخ مشرکانی که درخواست معجزه از پیامبر را می کردند داده و می فرماید معجزه به دست خداوند است لذا در جهان بینی الهی خداوند همه کاره بوده بطوریکه اصل اعجاز، ایمان آوردن، هدایت، ضلالت و گمراهی و ... به دست خداوند است.

وی عبارت «افلم ییاس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا» آیه ۳۱ سوره رعد را پاسخ انتظار و توقع مومنان دانست و ادامه داد: ترجمه عبارت ذکر شده بدین صورت است که آیا آن ها که ایمان آورده اند نمی دانند اگر خدا بخواهد همه مردم را هدایت می کند.

کافران باید پیوسته و همیشه منتظر عذاب باشند

 نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: ایمانی ارزش دارد که از روی عقل و اندیشه و اراده و اختیار باشد و خداوند می خواهد مردم از روی عقل و با اختیار ایمان بیاورند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه عبارت «ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم» آیه ۳۱ سوره رعد به تهدید مشرکان اشاره می کند، بیان داشت: مطابق ترجمه این عبارت قرآن به کافران هشدار داده و می فرماید شما که به پیامبر ایمان نیاورده و لجبازی می کنید بدانید یک حادثه کوبنده ای به شما وارد می شود که شما را نابود می کند لذا مطابق این آیه کافران باید پیوسته و همیشه منتظر عذاب باشند.

وی گفت: مطابق آیه ۳۱ سوره رعد عذاب کافران دو قسم بوده و شامل عذاب دنیوی و اخروی است لذا کافران باید منتظر وعده خداوند باشند.

آرشیو اخبار