آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه 22 خردادماه در چهارمین جلسه تفسیر قرآن ماه مبارک رمضان با اشاره به اینکه در آیه دوم سوره رعد پنج مطلب علمی دقیق بیان شده است، اظهار داشت: در این آیه خداوند می فرماید «الله الذی رفع السموت بغیر عمد ترونها» خدای شما آسمان را بدون ستون هایی که دیده شود برافراشته است، یعنی خداوند کرات را در مدار خود قرار داده و به واسطه قانون جاذبه و قانون گریز از مرکز تعادل کرات را حفظ کرد.

وی افزود: مقصود از عبارت «ثم استوی علی العرش» در قست دوم آیه دوم سوره رعد یعنی خداوند بر جهان هستی تسلط پیدا کرد و عرش در اینجا به معنای مملکت، جهان هستی و ملک است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به موارد اعجاز قرآن اشاره کرد و گفت: قرآن معجزه است و اعجاز آن به دلایل متعدد است به‌طوریکه گاهی معجزه بودن قرآن از نظر لفظ، فصاحت و بلاغت است، گاهی اعجاز آن از نظر پیشگویی نسبت به حوادث آینده بوده و گاهی اعجاز قرآن به دلیل امی بودن آوردنده آن است بطوریکه پیامبر اکرم (ص) درس ناخوانده بود اما کلامی آورد که همگان از آوردن آن عاجزند.

آیت الله میرعمادی نبود اختلاف و وجود هماهنگی بین آیات قرآن را یکی دیگر از نشانه های اعجاز قرآن دانست و بیان داشت: از دیگر نشانه های اعجاز قرآن اعجاز محتوایی و آمدن معارف عالی، ادله محکم و متقن در قرآن است بطوریکه مطالب علمی دقیقی در قرآن آمده است و یکی از آیاتی که مطالب علمی دقیق در آن آمده آیه دوم سوره رعد است.

وی درباره تفسیر عبارت «و سخر الشمس و القمر» گفت: خورشید عامل حیات انسان و منبع نور و انرژی برای انسان است همچنین ماه دارای فواید زیادی برای انسان بوده و نزدیکترین کره به زمین است که به واسطه گردش زمین به دور ماه و گردش ماه در مدار خود آثار فراوانی مانند جذر و مد دریا، پیدایش شب و روز و ...  بوجود می آید لذا خورشید و ماه فواید بسیاری برای انسان دارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: معنای تسخیر ماه و خورشید، آسمان و زمین و شب و روز در آیات متعدد قرآن این بوده که این پدیده ها مطیع فرمان خدای متعال بوده که در اختیار انسان قرار دارند و انسان می تواند از این پدیده ها استفاده کند لذا خداوند همه موجودات را برای انسان آفریده است و انسان می تواند همه موجودات را به تسخیر خود درآورد.

آیت الله میرعمادی گفت: عبارت «کل یجری لاجل مسمی» در آیه دوم سوره رعد بدین معناست که همه کرات تا مدت تعیین شده جریان پیدا می کنند که این عبارت به حرکت عمومی کرات آسمانی اشاره دارد و نشان می دهد که جهان هستی برای ابدیت آفریده نشده و این جهان ماده روزی از بین می رود.

وی با اشاره به اینکه قرآن از روزی که جهان ماده از بین می رود به «اجل مسمی» یاد می کند، افزود: مطابق آیات قرآن ما معتقدیم جهان آفرینش و نظام هستی برای همیشه و ابدی نیستند بلکه زمان معینی داشته که بعد از اتمام این زمان از سوی خداوند از بین رفته و نابود می شوند که اینها نشانه ها توحید و خداشناسی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: عبارت «یدبر الامر یفصل الایات» آیه دوم سوره رعد بدین معنا بوده که خداوند امور هستی را تدبیر کرده و نظم می بخشد لذا کلمه «الامر» در این آیه به معنای همه امور اعم از آسمان، زمین، کرات، روز، شب و حتی وجود انسان و سایر مخلوقات است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه همه امور تحت فرمان خداوند هستند، اضافه کرد: هیپ چیزی در عالم هستی بدون حساب و کتاب نبوده و خداوند می فرماید تدبیر عالم هستی از ما بوده و ما هستیم که همه آن ها را مدیریت می کنیم لذا خداوند هم می آفریند و هم تدبیر می کند.

وی معنای عبارت «یفصل الایات» در آیه دوم سوره رعد را تشریح آیات از سوی خداوند دانست و بیان داشت: چهار نوع آیات وجود داشته که شامل آیات آفاقی، انفسی، تشریعی و تکوینی هستند که آیات آفاقی از نشانه های قدرت خداوند بوده و همین محسوساتی هستند که جلوی چشمان ما بوده از جمله زمین، خورشید و ... و آیات انفسی در دورن ما بوده و شامل اعضاء و جوارح بدن ما هستند.

این مفسر قرآن ادامه داد: آیات تکوینی شامل عالم «کون» یا هستی بوده و آیات تشریحی همین آیات قرآن هستند لذا مقصود از کلمه «آیات» در

عبارت «یفصل الایات» آیات تکوینی بوده نه آیات قرآن.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه قرآن برای هدایت و تربیت انسان ها فرستاده شده است، گفت: مقصود از عبارت «لعلکم بلقاء ربکم توقنون» در انتهای آیه دوم سوره رعد این است که ما همه این دلایل و مطالب علمی را برای شما بیان کردیم تا اینکه شما به لقاء پروردگار خود در روز قیامت ایمان آورید.

وی با بیان اینکه ادله معاد همان ادله توحید است، گفت: ادله توحید نیز همان ادله معاد هستند لذا ما اگر با دلایلی خدا را بشناسیم با همان دلایل قیامت را نیز خواهیم شناخت.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه سوره رعد، سوره اسرار آفرینش است، یادآور شد: در صدر آیه دوم سوره رعد مباحث خداشناسی و در ذیل آن مباحث معادشناسی مطرح شد لذا هدف از نزول قرآن ایمان به خداوند و روز قیامت است.

آرشیو اخبار