آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه پنجشنبه 10 تیرماه در بیست و سومین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان موضوع آیه ۲۶ سوره رعد را روزی گسترده و محدود دانست و اظهار داشت: کلمه «رزق» به معنای عطا، بخشش، بهره و نصیب بوده و یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در قرآن که شکل های گوناگونی دارد مسئله رزق و روزی است.

وی یکی از اسامی خداوند را «الرزاق» به معنای روزی دهنده دانست و افزود: آنچه خداوند متعال برای رفع نیازمندی های انسان تعیین کرده رزق و روزی است و برخی علما رزق را به دو نوع «رزق عام» و «رزق خاص» تقسیم کرده و برخی دیگر آن را بصورت «رزق مادی» و «رزق معنوی» تعریف کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مسئله «رزق» از لحاظ شرعی به دو نوع «رزق حلال» و «رزق حرام» تقسیم می شود، بیان داشت: اگر انسان مطابق دستور خداوند و شرع روزی بدست آورده آن روزی حلال بوده اما اگر آن را از راه دزدی، اختلاس، کم فروشی و ... بدست آورد آن روزی حرام خواهد بود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه مطابق فرمایشات امام علی (ع) روزی دارای دو قسم «رزق طالب» و «رزق مطلوب» است، ادامه داد: «رزق طالب» آن است که انسان به دنبال آن بوده و برای بدست آوردن آن تلاش می کند ولی «رزق مطلوب» آن روزی است که به دنبال انسان می آید بطوریکه بسیاری از امامان و پیامبران همواره روزی به دنبال آن ها می آمد.

وی گفت: در تقسیم بندی دیگری دو نوع روزی بصورت «روزی تکوینی» که مخصوص همه موجودات بوده و «روزی تشریعی» که بر اساس دستور و قوانین بوده وجود دارد همچنین در قرآن برای رزق و روزی صفاتی همچون «رزق کریم»، «رزق حسن»، «رزق ضیق» و ... استفاده شده است.
داشتن و نداشتن سرمایه نوعی امتحان الهی است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه بر اساس آیات قرآن خداوند ضامن روزی همه موجودات است، عنوان کرد: مطابق آیه ۲۶ سوره رعد «الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر و فرحوا بالحیاه الدنیا وما الحیاه الدنیا فی الاخره الا متاع» رزق و روزی بدست خدا بوده و اوست که روزی را گسترش داده و یا آن را کم می کند لذا داشتن ثروت و سرمایه نشانه تکریم و بزرگی نبوده و نداشتن آن نیز نشانه تحقیر نیست.

وی به تاکیدات قرآن مبنی بر اینکه داشتن روزی و سرمایه نباید باعث فساد و طغیان شده و نداشتن آن هم نباید باعث یاس و ناامیدی شود، اشاره کرد و افزود: داشتن و نداشتن سرمایه نوعی امتحان الهی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد قرآن با اشاره به اینکه بر اساس آیات قرآن تقسیم روزی به اندازه و عادلانه است، تصریح کرد: خداوند «خیرالرازقین» بهترین روزی دهنده بوده و چون «خبیر» و «بصیر» است روزی همه را به اندازه می دهد لذا اگر بشر فساد، بی عدالتی و تبعیض نکند خداوند روزی همه را به اندازه نیاز تامین کرده است.

آیت الله میرعمادی به پاسخ قرآن در مورد دلایل کم و زیاد بودن روزی اشاره کرد و گفت: مطابق قرآن اگر خداوند یکباره رزق را گسترش دهد و به همه روزی یکسان دهد فساد در روی زمین پر خواهد شد زیرا انسان به محض اینکه احساس بی نیازی کند دست به طغیانگری می زند لذا کم و زیاد کردن روزی بر اساس آفرینش و نظام تکوین است.

تقسیم روزی بر اساس حکمت و عدالت خداوند است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: مطابق ترجمه عبارت «الله یبسط الرزق لمن یشاء» آیه ۲۶ سوره رعد خداوند روزی را گسترش می دهد برای کسی که بخواهد لذا منظور از «لمن یشاء» این نیست که خداوند بدون علت و حساب و کتاب به کسی روزی می دهد بلکه به این معناست که اراده خدا بر این بوده که انسان ها بر اساس صلاحیت و شایستگی روزی دریافت کنند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه روزی که از جانب خداوند داده می شود بر اساس حکمت و عدالت است، عنوان کرد: هر مال و ثروتی رزق و روزی نیست بلکه روزی امری مقدس است بطوریکه روزی حرام اصلا روزی نبوده بلکه عذاب و بدبختی است لذا از آیه ۲۶ سوره رعد نتیجه می شود که اراده و مشیت خداوند بر این بوده که تقسیم روزی بر اساس حکمت و عدالت باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به وظایف مردم در برابر رزق و روزی که خداوند به آن ها عطا می کند اشاره کرد و گفت: ما باید آنچه را که داریم از خدا بدانیم زیرا او روزی دهنده واقعی است همچنین باید بدانیم دادن و ندادن روزی از سوی خداوند امتحان است.

آیت الله میرعمادی افزود: ما باید نسبت به آنچه که خداوند به ما روزی عطا کرده طغیان و بدمستی نکنیم و بخاطر آنچه خداوند به ما نداده است مایوس نشویم همچنین باید شکر روزی و نعمت خداوند را با استفاده صحیح از آن بجا آوریم.

وی با بیان اینکه مطابق عبارت «و فرحوا بالحیاه الدنیا» برخی افراد به مطاع دنیا دلشاد می شوند، بیان داشت: این نشانه شاد بودن به دنیا باعث قطع شدن رابطه انسان با خداوند خواهد شد.

آیت الله میرعمادی اضافه کرد: مطابق عبارت «وما الحیاه الدنیا فی الاخره الا متاع» آیه ۲۶ سوره رعد دنیا در برابر آخرت مطاعی کم و ناچیز است.

آرشیو اخبار