آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه 5 تیرماه در هجدهمین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان موضوع آیه ۱۸ سوره رعد را آثار اجابت کردن دعوت حق دانست و اظهار داشت: مطابق آیات قرآن، سه گروه با شکل های مختلف مردم را دعوت به حق می کردند که ابتدا خداوند متعال، سپس پیامبران الهی به‌ویژه پیامبر اکرم(ص) و مومنان مردم را دعوت به حق می کردند.

وی به شکل های گوناگون دعوت خداوند و پیامبران اشاره کرد و افزود: خداوند متعال، پیامبران الهی و مومنان گاهی مردم را به چیزهایی که مایه حیات انسان بوده دعوت می کردند همچنین گاهی آن ها را به «صراط مستقیم»، گاهی به مغفرت و آمرزش و گاهی به بهشت دعوت می کردند.

این مفسر قرآن بیان داشت: مطابق آیه ۱۸ سوره رعد «للذین استجابوا لربهم الحسنی والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و ماواهم جهنم وبئس المهاد» مردم در برابر دعوت حق دو دسته شده اند دسته اول دعوت پروردگار را اجابت کرده و تسلیم حق شدند و دسته دوم کسانی هستند که این دعوت را اجابت نکردند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مطابق عبارت «للذین استجابوا لربهم الحسنی» اثر استجابت دعوت حق از سوی مردم عاقبت نیک، سعادت و خوشبختی است، عنوان کرد: کلمه «الحسنی» معنای وسیعی داشته به‌طوریکه هر چیز نیک را حسنی گویند و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه کلمه «الحسنی» را به معنای عاقبت نیکو دانسته و لازمه حسن عاقبت بهشت است.

وی روی آوردن به تهمت، تهدید و تحقیر را عکس العمل افرادی که دعوت حق را نمی پذیرفتند دانست و افزود: مطابق عبارت «والذین لم یستجیبوا له» عده ای دعوت حق را نپذیرفتند که دلیل عدم پذیرش دعوت خدا از سوی این افراد این بوده که آن ها حرف حساب نداشتند و در مقابل حق دست به تهمت، تهدید و تحقیر می زدند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مطابق آیات قرآن مهمترین انگیزه مخالفت در برابر دعوت حق تعصب، تکبر و تقلید بوده است، بیان داشت: در عبارت «والذین لم یستجیبوا له» کلمه «جزاء» به قرینه مقابله کلمه «الحسنی» محذوف است ولی جمله «لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به» جای کلمه «جزاء» نشسته که بدین معنی است« عذاب آنها بسیار سخت و شدید است به طوریکه اگر آنچه در زمین است و همانند آن برای آن ها باشد همه را برای رهایی از عذاب می دهند.»

آیت الله میرعمادی جزای اجابت نکردن دعوت حق را بسیار سنگین دانست و گفت: مطابق آیه ۱۸ سوره رعد کسانیکه دعوت خدا را اجابت نکنند چنان بلایی سرشان می آید که حاضرند آنچه در آسمان و زمین بوده را بدهند تا از عذاب نجات پیدا کنند اما هرگز نمی توانند از عذاب رهایی پیدا کنند.

وی افزود: مرحوم طباطبایی می فرماید «جزاء» محذوفی که در آیه ۱۸ سوره رعد وجود دارد دلیل بر فخامت و بزرگی جزا و کیفر مخالفان حق است.

این مفسر قرآن بیان داشت: مطابق آیات قرآن در قیامت مردم از نظر حسابرسی چند گروه هستند بطوریکه بعضی از آن ها بدون حساب وارد بهشت شده، برخی دیگر بدون حساب وارد دوزخ می شوند، از گروه دیگر حساب آسان صورت گرفته و گروه دیگر کسانی بوده که حساب آن ها شدید و سخت و محاکمه آن ها طولانی است.

آیت الله میرعمادی به معنای کلمه «سوء الحساب» در عبارت «اولئک لهم سوء الحساب» اشاره کرد و ادامه داد: کسانیکه در مقابل پذیرش حق مخالفت کنند برای آن ها حساب بدی است که برخی مفسرین گفته اند مقصود از حساب بد حساب دقیق و بدون کمترین گذشت است برخی دیگر از مفسران معتقدند مقصود از «سوء الحساب» حسابرسی توام با سرزنش و توبیخ بوده و برخی دیگر مقصود از «سوء الحساب» را دادن جزاء و مجازات بد می دانند.

وی گفت: معنای عبارت «و ماواهم جهنم وبئس المهاد» این بوده که «جایگاه افرادی که حق را نمی پذیرند جهنم بوده و چه بد جایگاهی است» لذا کلمه «المهاد» ریشه مهد به معنای گهواره بوده یعنی جایی که برای استراحت آماده می شود و قرآن می فرماید برای کسانیکه مخالفت حق کردند بد جایگاهی خواهد بود زیرا زیر بستر آن ها آتش قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بر لزوم کناره گیری از موانع پذیرش حق تاکید کرد و بیان داشت: ما وظیفه داریم حق را بپذیریم و موانع پذیرش حق یعنی تعصب، تکبر و تقلید کورکورانه را کنار بگذاریم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه باید در زندگی عفو و گذشت داشته و در حسابرسی ها آسان گیر باشیم، افزود: در روایات آمده که باید نسبت به اقوام و خویشاوندان، نسبت به دوستان و آشنایان، نسبت به کسانیکه به گردن ما حق دارند و نسبت به کسانیکه ضعیف و ناتوان هستند آسان گیر بوده و آن ها را عفو کنیم تا مشمول عفو خدای متعال قرار بگیریم.

آرشیو اخبار