آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه پنج شنبه 3 تیرماه در پانزدهمین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان موضوع آیه ۱۵ سوره رعد را سجده موجودات عالم برای خداوند دانست و اظهار داشت: مطابق آیات قرآن همه موجودات عالم از جمله انسان، حیوانات، نباتات و ... سه وظیفه خطیر در مقابل خداوند دارند که اولین وظیفه آن ها در برابر خداوند تسبیح اوست.

لزوم تسبیح، حمد و ثنای خداوند

وی با بیان اینکه معنای تسبیح موجودات این بوده که خداوند متعال از هر عیب و نقص منزه است، عنوان کرد: دومین وظیفه موجودات جهان نسبت به خداوند بجا آوردن حمد و ثنای خداوند است و مقصود از حمد این بوده که موجودات هستی خدا را با صفات کمال و جلال مدح و ستایش می کنند.

 نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد وظیفه سوم موجودات در برابر خداوند را سجده برای او دانست و افزود: در آیه ۱۵ سوره رعد «ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها وظلالهم بالغدو والاصال» چند نکته تفسیری وجود داشته بطوریکه جمله اول آن «ولله یسجد من فی السماوات و الارض» به سجده تمام موجودات در برابر خداوند اشاره می کند.

آیت الله میرعمادی حقیقت سجده را تواضع در برابر خداوند دانست و گفت: انسان وقتی سجده می کند بر روی زمین افتاده و پیشانی را بر زمین می گذارد که این شکل و ظاهر سجده است اما حقیقت سجده تواضع و فرمانبرداری در برابر خداوند است لذا حقیقت سجده موجودات در برابر خداوند این است که سراسر هستی در برابر خداوند متعال کرنش و تواضع کرده و همه در قبضه قدرت لایزال الهی بوده و در برابر اراده خدا تسلیم و فرمانبردار هستند.

مسئله ربوبیت و عبودیت خداوند

وی افزود: معنای عبارت «ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها» آیه ۱۵ سوره رعد بدین صورت است که هر آنچه که در آسمان ها و زمین است از روی رغبت یا کراهت سجده می کنند و این ترجمه نشان می دهد که سجده کنندگان در برابر خداوند دو قسم هستند.

 نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: کلمه «من» در ادبیات عرب برای موجودات صاحب عقل و شعور مانند انسان و فرشتگان به کار می رود ولی کلمه «ما» هم برای موجودات صاحب عقل و شعور و هم برای موجودات فاقد عقل و شعور بکار می رود لذا در این آیه چون از کلمه «من» استفاده شده می توان گفت انسان ها و صاحبان عقل و اراده در برابر خدا دو قسم هستند آنها که مومن بوده و از روی طوع و رغبت برای خدا سجده کرده و آنها که کافر هستند و در برابر خداوند با اکراه سجده می کنند.

آیت الله میرعمادی با طرح این سوال که چگونه ممکن است افرادی که خداوند را قبول نداشته اما در برابر او سجده کنند، بیان داشت: سجده در برابر خداوند دو نوع است و شامل سجده تشریعی و سجده تکوینی است که منظور از سجده تشریعی خم و راست شدن از روی خضوع در برابر خدا بوده که مومنان آن را انجام داده و کافران از آن امتناع می کنند اما سجده تکوینی بدین معنا بوده که خداوند در عالم هستی اوامری همچون مرگ، حوادث و ... داشته و همه موجودات مجبور به تسلیم آن هستند.

وی اضافه کرد: کافران در مواردی که مخالف طبیعت آن ها بوده مانند وقوع مرگ، فساد، آفات و امراض سجود و خشوعشان در برابر خداوند از روی اکراه است لذا کافران سجده تشریعی را انجام نداده ولی سجده تکوینی را از روی اکراه انجام می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: معنای عبات «وظلالهم بالغدو والاصال» این بوده که سایه های آن ها هم صبحگاهان و شامگاهان خداوند را سجده می کند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه آیه ۱۶ سوره رعد به مسئله ربوبیت و عبودیت خداوند اشاره دارد، عنوان کرد: یکی از روش هایی که قرآن برای فهماندن مطالب بکار می برد طرح مسائل بصورت سوال و جواب است که این موضوع در آیه ۱۶ سوره رعد نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

تفاوت بین انسان موحد و مشرک

وی با بیان اینکه مطابق آیات قرآن کفار بر اساس فطرت خود توحید خالقیت را منکر نبوده اما توحید ربوبیت و عبودیت را منکر می شوند، اظهار داشت: در عبارت «قل من رب السماوات والارض قل الله» از آیه ۱۶ سوره رعد خداوند می فرماید ای پیامبر از آن ها سوال کن چه کسی صاحب آسمان ها و زمین است، ولی چون کفار توحید ربوبیت را قبول نداشتند سکوت کردند لذا خداوند به پیامبر فرمود: تو بگو الله.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: چون کفار متعصب حاضر به جواب دادن سوال پیامبر نشدند خداوند آنها را سرزنش و ملامت کرده و می فرماید «قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا» ای پیامبر به آن ها بگو آیا خجالت نمی کشید اولیاء و خدایانی غیر از خدا برای خود برگزیده اید؟ و به غیر او تکیه می کنید؟ درحالیکه غیر خدا حتی مالک سود و زیان خود نیستند تا چه رسد به شما.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: در ادامه آیه ۱۶ سوره رعد خداوند می فرماید: «قل هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار» یعنی ای پیامبر بگو آیا نابینا و بینا یکسان هستند، آیا ظلمات و نور یکی بوده و شما که برای خداوند شریک قرار می دهید آیا غیرخدا مخلوقی شبیه مخلوقات خدا آفریده است که شما او را مشتبه گرفته و آن ها را عبادت می کنید؟ بگو خدا خالق همه چیز است و او یکتا و پیروز است.

وی با بیان اینکه بین انسان موحد و انسان مشرک تفاوت های زیادی وجود دارد، عنوان کرد: انسان موحد بینا، بصیر، عالم و صاحب معرفت بوده بطوریکه حق را می پذیرد اما انسان مشرک نابینا بوده و چشم و دل او کور است لذا حق را نمی پذیرد.

آرشیو اخبار