آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه 31 خردادماه در دوازدهمین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان و در ادامه تفسیر آیه ۱۱ سوره رعد با یادآوری وجود فرشتگانی برای نگهبانی انسان و ثبت اعمال او، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که دو فرشته مراقب انسان انجام می دهند جلوگیری از زوال نعمت هایی است که از سوی خداوند به انسان ها عطا می شود.

پیروزی و شکست هر ملتی به اراده آن ملت بستگی دارد

وی با اشاره به اینکه مطابق تفسیر «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» از آیه ۱۱سوره رعد خداوند نعمتی که به انسان عطا کرده را نمی گیرد مگر اینکه خود انسان آن نعمت را تغییر دهد، افزود: اگر انسان ناسپاسی کرده و شکر نعمت های خداوند را به جای نیاورد خدا آن نعمت را از او سلب می کند لذا تغییر و زوال نعمت به تغییرات روحی و درونی انسان بستگی دارد.

این مفسر قرآن عبارت «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» را یک قانون کلی و عمومی دانست که سرنوشت ساز، حرکت آفرین و هشدار دهنده بوده و گفت: این قانون بیانگر سنت قطعی خداوند است لذا مطابق سنت الهی سرنوشت هیچ ملتی تغییر پیدا نمی کند مگر اینکه همان قوم آن را تغییر دهند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه پیروزی و شکست هر ملتی به اراده آن ملت بستگی دارد، به عوامل تغییر سرنوشت از نگاه قرآن اشاره کرد و گفت: مطابق سنت خداوند هر ملتی که در مقابل ظلم و ستم مقاومت و ایستادگی کرده پیروز می شود و هر ملتی سازش کرده و تن به ذلت دهد شکست خواهد خورد همچنین هر ملتی که تلاش کند پیشرفت کرده و هر ملتی سستی و تنبلی کند عقب خواهد ماند.

معنویات موجب رشد و تعالی انسان می شوند

وی روی آوردن به معنویات را موجب رشد و تعالی انسان و جهل را ریشه همه بدی ها دانست و افزود: اگر انسان به دنبال معنویات برود رشد کرده و اگر به دنبال فساد رود به سوی تباهی و نابودی کشیده می شود لذا مطابق آیه ۱۱ سوره رعد خوشبختی و بدبختی ملت ها به دست خود آنهاست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه بر اساس آیات و روایات خداوند سرنوشت انسان را تعیین می کند، بیان داشت: ما معتقدیم که خداوند در شب قدر سرنوشت انسان ها را تعیین می کند اما این موضوع با تغییر سرنوشت ملت ها به دست خودشان هیچ منافاتی ندارد زیرا همان خدایی که سرنوشت انسان را تعیین کرده همان خدا عوامل تغییر سرنوشت را نیز تعیین کرده است.

آیت الله میرعمادی ایمان و باور را موجب خوشبختی انسان دانست و اضافه کرد: بی ایمانی، فساد و بی بندوباری باعث بدبختی است لذا تمام شئون فساد از جمله فساد اداری، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و ... عامل بدبختی جامعه خواهند شد.

وی به وجود چهار نعمت بزرگ که خداوند ه ملت ایران عطا کرده است اشاره کرد و گفت: نعمت سلامت، امنیت، ولایت و الفت چهار نعمت بزرگ بوده که خداوند به ما عطا کرده است.

نعمت ولایت برای مردم ایران

این مفسر قرآن با اشاره به اینکه ایران اسلامی امن ترین کشور در دنیا بوده و این به دلیل بهره مندی از نعمت امنیت است، ادامه داد: خداوند متعال یک ولی فقیه شجاع، بابصیرت، باتقوا و مجتهد یعنی مقام معظم رهبری را به ما عنایت کرده لذا از نعمت ولایت برخوردار هستیم همچنین خداوند به ما نعمت الفت، همدلی و وحدت عطا کرده است.

آیت الله میرعمادی به عوامل افزایش و زوال نعمت ها اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند نسبت به نعمت هایی که به انسان عطا کرده هشدار داده است لذا شکر و سپاس گذاری نعمت، داشتن ایمان و تقوا، توبه و استغفار، حسن خلق، بذل و بخشش و صدقه دادن و بجا آوردن صله رحم از عوامل افزایش نعمت هستند.

وی افزود: ناسپاسی از خداوند، ظلم و ستم به مردم، کینه توزی، دشمنی کردن، تبذیر و اسراف، فساد و فحشا، ترک کار خیر و ترک امر به معروف و نهی از منکر از عوامل زوال و سلب نعمت هستند.

آرشیو اخبار