آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه یکشنبه 30 خردادماه در یازدهمین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان موضوع آیه یازدهم سوره رعد را وجود نگهبانان و محافظان غیبی برای انسان دانست و اظهار داشت: انسان در زندگی خود در معرض آفات و بلاهای گوناگونی همچون آفات درونی و بیرونی، آفات آسمانی و زمینی و حوادث طبیعی بوده لذا خداوند مراقبان و محافظانی برای او قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از نویسندگان بزرگ به وجود ۴۱ بلای طبیعی در کتاب خود اشاره کرده است، بیان داشت: بلاهایی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، طوفان، آلودگی هوا، صاعقه، انواع بیماری هایی که در پزشکی مورد توجه است از جمله آفات و بلاهای طبیعی است.

خداوند بهترین حافظ و نگهبان است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد برخی آفات را طبیعی و برخی را نتیجه قهر و غضب الهی دانست و افزود: انسان در معرض همه نوع آفاتی قرار دارد و زمان بروز حوادث یک دست غیبی وجود داشته که انسان را نجات می دهد که آن دست غیبی حافظان و نگهبانان الهی هستند.

آیت الله میرعمادی تفسیر آیه یازدهم سوره رعد را بسیار مشکل دانست و عنوان کرد: علامه طباطبایی می گوید در تفسیر این آیه اختلاف شدیدی وجود دارد و به وجود ۱۵ اختلاف در این آیه اشاره می کند.

وی گفت: در عبارت «له معقبات من بین یدیه و من خلفه» از سوره رعد چهار ضمیر بکار رفته که مطابق تفسیر علامه طباطبایی ضمیر «له» برای انسان بکار می رود همچنین ضمیر «معقبات» جمع معقبه بوده که به معنای پی در پی آمدن است و به معنای تعقیب نیست لذا معنای عبارت «له معقبات» این بوده که برای انسان موجوداتی است که پی در پی به دنبال او می آیند در نتیجه «معقبات» به معنای نگهبانان و محافظان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مطابق آیه یازدهم سوره رعد انسان در تمام شئون زندگی تحت حمایت و مراقبت خداوند است، تصریح کرد: در عالم نه چیزی بدون اذن خداوند می تواند به انسان آسیب برساند و نه کسی بدون اذن او از خطر محفوظ است لذا هیچ حافظ و نگهبانی بهتر از خداوند نبوده همچنین هیچ مراقب و محافظی در عالم غیر از خدا وجود ندارد.
فرشتگان ملازم انسان او را از خطرات حفظ کرده و اعمالش را ثبت می کنند

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه توحید ربوبی اقتضا می کند خداوند هر موجودی را که آفریده از آن محافظت کند، اضافه کرد: مطابق آیه یازدهم سوره رعد خداوند متعال فرشتگانی از سوی خود برای محافظت و مراقبت انسان در نظر گرفته بطوریکه برای هر انسان دو فرشته را مامور کرده لذا این دو فرشته همیشه در کمینگاه انسان نشسته و از او مراقبت می کنند.

وی با اشاره به اینکه فرشتگان همراه انسان هم او را از خطرات محافظت کرده و هم اعمال او را ثبت می کنند، ادامه داد: فرشتگانی که برای حفاظت از انسان گمارده شده اند هم به «امر الله» و هم «من امر الله» از انسان مراقبت می کنند یعنی این فرشتگان به فرمان خدا بلاها و حوادث فراوان را از انسان دور می کنند لذا مهمترین کار فرشتگان مراقب انسان ثبت اعمال و حفظ او از حوادث است.

این مفسر قرآن گفت: مطابق مطالب گفته شده معنای عبارت «له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله» این بوده که برای انسان نگهبانانی است که او را از هر سو احاطه و حفظ می کنند.

خداوند سرنوشت انسان را تغییر نمی دهد مگر عمل انسان باعث تغییر آن شود

آیت الله میرعمادی به ارتباط دو عبارت «له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله» و «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» اشاره کرد و بیان داشت: ارتباط این دو عبارت در مورد محدوده محافظت و مراقبت فرشتگان از انسان است.

وی با بیان اینکه فرشتگان انسان را از همه حوادث حفظ می کنند مگر تا سه جا، افزود: فرشتگان تا زمان اجل انسان را حفظ می کنند اما هنگامی که مرگ فرا رسد فرشته دیگر انسان را قبض روح می کند همچنین فرشتگان تا زمانیکه قضا و قدر الهی اتفاق نیفتند انسان را حفظ می کنند و سومین جایی که دیگر فرشتگان مراقب نمی توانند از انسان حفاظت کنند جای است که بین عمل انسان و حوداث ارتباط برقرار شود.

وی با اشاره به اینکه مطابق عبارت «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»خداوند سرنوشت انسان را تغییر نمی دهد مگر اینکه عمل انسان باعث تغییر آن شود، ادامه داد: اگر عمل انسان خیر باشد حادثه از انسان دور شده و اگر عمل او شر باشد حادثه بر انسان نازل می شود.

آرشیو اخبار