آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه 29 خردادماه در دهمین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان موضوع آیات هشتم، نهم و دهم سوره رعد را در مورد علم بی پایان خداوند متعال دانست و اظهار داشت: پروردگار عالمیان نسبت به همه چیز عالم و آگاه است لذا یکی از صفات خداوند متعال برخورداری ازعلم است.
علم خداوند مطلق است

وی با اشاره به اینکه خداوند نسبت به هر چیز حتی نسبت به صدای حرکت مورچه ها بر سنگ صاف آگاهی دارد، افزود: بر اساس اعتقادات ما خداوند هم به نظام آفرینش و شگفتی های خلقت آگاهی داشته و هم نسبت به مخلوقات و موجودات علم دارد لذا علم خداوند مطلق است.

 نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در آیه هشتم سوره رعد خداوند به علم خود نسبت به نظام آفرینش و نسبت به اعمال و رفتار بندگان اشاره می کند، بیان داشت: معنای عبارت «الله یعلم ما تحمل کل انثی» آیه هشتم سوره رعد این بوده که خداوند به آنچه که موجود ماده حمل می کند آگاه است لذا مطابق این آیه خداوند از حالات باروری همه موجودات چه آنهایی که از طریق رحم تکثیر نسل کرده و چه موجوداتی که از طرقی غیر از رحم تولید نسل می کنند، آگاه است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه یکی از شگفتی های آفرینش جنین بوده بطوریکه امروزه دانشمندان علم جنین را مورد مطالعه قرار داده اند، تصریح کرد: جنین شناسی علم جدیدی بوده که به تازگی رواج پیدا کرده است و خداوند از همه اسرار و شگفتی های فراوان جنین شناسی خبر دارد.

وی عنوان کرد: منظور از عبارت «و ما تغیض الارحام و ما تزداد» این بوده که خداوند از آنچه که کم و زیاد می شود خبر دارد لذا در مورد تفسیر این عبارت دو احتمال وجود دارد بطوریکه در احتمال اول کم و زیاد بکار رفته در آین آیه شریفه به مدت حمل و تکثیر نسل اشاره داشته و در احتمال دوم این کم و زیاد به زیادی عضو یا نقصان آن اشاره دارد.

اثرات اعتقاد به علم خداوند در زندگی انسان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: معنای عبارت «و کل شیء عنده بمقدار» این بوده که هر چیزی نزد خداوند متعال مقدار و اندازه مشخصی داشته و هر چیز حساب و کتابی دارد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه خداوند هنگام آفرینش انسان هر چیزی را به مقدار کافی و لازم در وجود او قرار می دهد، افزود: انسان با اعمال خود این میزان و مقدار مشخص شده در بدن خود را به هم می زند.

وی با اشاره به اینکه مطابق آیه نهم سوره رعد «عالم الغیب و الشهاده» خداوند از نهان و آشکار خبر دارد، عنوان کرد: هیچ چیزی از خداوند پنهان نیست و برای او نهان و آشکار فرقی ندارد زیرا خداوند محدودیت ندارد.

 نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به دو تفسیر در مورد عبارت «الکبیر المتعال» که از اسماء الهی هستند اشاره کرد و گفت: برخی مفسران معتقدند خداوند با آوردن عبارت «الکبیر المتعال» می خواهد اسامی خود را بیان کند بطوریکه در این آیه چهار اسم خود یعنی «عالم الغیب»، «عالم الشهاده»، «الکبیر» و «المتعال» بیان می کند که «الکبیر» یعنی خداوند از هر موجودی بزرگتر است و «المتعال» یعنی خداوند بسیار بلند مقام است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه خداوند بر همه موجودات احاطه کامل دارد، افزود: برخی دیگر از مفسران منظور از دو صفت «الکبیر» و «المتعال» را علت هایی برای علم بی پایان خداوند دانسته اند یعنی علم خداوند مطلق و بی پایان است.

وی به اثرات اعتقاد به علم خداوند در زندگی انسان اشاره کرد و بیان داشت: اعتقاد به علم خداوند نوعی کمال روحی و معنوی بوده و مانع از ارتکاب انسان به گناه و اعمال ناشایست خواهد شد.

آرشیو اخبار