آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه جمعه 28 خردادماه در نهمین جلسه تفسیر قرآن ماه رمضان با اشاره به اینکه موضوع آیه هفتم سوره رعد بهانه جویی کافران است، اظهار داشت: در برابر دعوت پیامبر اکرم(ص) کافران دو دسته بودند دسته اول کافران لجوج که درخواست تعجیل در عذاب داشتند و دسته دوم کافران بهانه جو که در مقابل پیامبر (ص) بهانه های همچون درخواست معجزه می آوردند.

وی با بیان اینکه کافران بهانه در زمان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) نیز درخواست معجزه های گوناگون از ایشان می کردند، افزود: از جمله معجزات حضرت موسی (ع) تبدیل شدن عصا به اژدها، ید بیضاء و شکافتن دریا برای عبور قوم بنی اسرائیل از رود نیل و از معجزات حضرت عیسی زنده کردن مردگان و بینا کردن افراد نابینا بود.

هدف از معجزه اثبات حقانیت و رسالت پیامبران بوده است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه کافران بهانه جو هیچگاه به دنبال روشن شدن حقیقت نبوده بلکه تنها به دنبال اذیت کردن پیامبر بودند، عنوان کرد: پیامبر اکرم(ص) که فردی درس ناخوانده بود کتابی آورد که نظیر نداشت لذا معجزه ایشان قرآن بود اما کافران بهانه جو به این معجزه قانع نبودند.

آیت الله میرعمادی به وجود دو نوع معجزه «حقیقی» و «اقتراحی» اشاره کرد و گفت: معجزه «حقیقی» مانند قرآن، ید بیضاء، زنده شدن مردگان و ... بوده که برای اثبات حقانیت و رسالت پیامبران صورت می گرفت اما معجزه «اقتراحی» معجزه ای بود که برای اذیت کردن و مسخره کردن پیامبران درخواست می شد.

وی به تقاضای کافران بهانه جو برای آوردن معجزه «اقتراحی» از سوی پیامبر اکرم (ص) در آیه هفتم سوره رعد اشاره کرد و بیان داشت: در آیه «و یقول الذین کفروا لو لا نزل علیه آیه من ربه» کافران خطاب به پیامبر می گفتند ای پیامبر امروز چرا معجزه ای از سوی پروردگارت نیامده است؟

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به این سوال که چرا با وجود قرآن کریم به عنوان بالاترین معجزه پیامبر اکرم (ص) آن ها باز دنبال معجزه بودند، اینگونه پاسخ داد دلیل اول درخواست آوردن معجزات متعدد از سوی کافران بهانه برای ایمان نیاوردن و تسلیم نشدن آن ها در برابر پیامبر (ص) بود و همچنین این افراد هدفشان مسخره کردن پیامبر بود و می خواستند معجزه را به تمسخر بگیرند.

آیت الله میرعمادی یکی از دلایل درخواست کافران برای آوردن معجزه را نیت سوء آن ها دانست و افزود: قرآن در پاسخ کفار بهانه جوی معجزه خواه می فرماید معجزه به اذن خدا بوده و از روی هوا و هوس نبوده همچنین هدف از معجزه اثبات حقانیت و رسالت پیامبران بوده نه انجام تفریح و سرگرمی، لذا درخواست معجزه های متعدد کفار از سوی پیامبر (ص) رد می شد.
هرگز زمین از حجت خداوند خالی نیست

وی با اشاره به اینکه معنای عبارت «انما انت منذر و لکل قوم هاد» این بوده که ای پیامبر تو انذار کننده و بیم دهنده هستی، برای هر قومی هدایتگری وجود دارد، افزود: ارتباط این عبارت با عبارت قبل یعنی«و یقول الذین کفروا لو لا نزل علیه آیه من ربه» این بوده که خداوند خطاب به پیامبر (ص) می فرماید ای پیامبر به این کفار بهانه جو بگو من معجزه گر نیستم بلکه انذار کننده و هدایتگر هستم که شما را از عذاب الهی می ترسانم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه برای تفسیر «انما انت منذر و لکل قوم هاد» سه احتمال از سوی مفسرین آمده است، تصریح کرد: احتمال اول مفسرین این بوده که دو کلمه «منذر» و «هاد» دو صفت برای پیامبر بوده بدین معنا که پیامبر (ص) انذار کننده و هدایتگر برای همه اقوام بوده، احتمال دوم مفسرین به رسالت جهانی پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد به این معنا که پیامبر برای همه اقوام و ملت ها هدایت کننده و انذار کننده است.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: تفسیر سوم عبارت «انما انت منذر و لکل قوم هاد» به این صورت بوده که ای پیامبر تو انذار کننده هستی و بعد از تو برای هر قومی هدایتگری است، که منظور از این هدایتگر حضرت علی (ع) و فرزندان ایشان است.

وی اظهار داشت: مطابق آیه «و یقول الذین کفروا لو لا نزل علیه آیه من ربه انما انت منذر و لکل قوم هاد» در امر تربیت و هدایت هم انذار و بشارت لازم بوده و هم تهدید و تشویق همچنین مطابق این آیه وظیفه اصلی پیامبران انذار و هدایت مردم بوده نه برآورده کردن اعجاز و انجام کارهای خارق العاده.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: بر اساس آیه هفتم سوره رعد هرگز زمین از حجت خداوند خالی نیست بلکه برای هر قومی هدایتگری وجود دارد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه برای هر عصری امام زمانی وجود دارد، عنوان کرد: مطابق آیه هفتم سوره رعد برای جامعه جاهل غافل، انذار لازم بوده اما برای جامعه آگاه غافل، هدایت لازم است.

آرشیو اخبار