آیت الله سید احمد میرعمادی 11 اسفندماه در دیدار با کارکنان کمیته امداد لرستان به مناسبت تاسیس نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه با ارزش ترین کار در نزد خدای متعال دو چیز است، یکی ایمان به خدا و دوم خدمت به مردم اظهار داشت: از میان انواع خدمت به مردم هیچ خدمتی با ارزش تر از خدمت به محرومین نیست.

ارزش خدمات کمیته امداد به بی تکلفی و بی منت بودن است

وی با بیان اینکه ارزش خدمات کمیته امداد به بی تکلفی و بی منت بودن است، کارهای کمیته امداد بدون تکلف است، بدون تشریفات است، بدون هیاهو و سر و صدا است، تصریح کرد: هیچ نهادی در دنیا به اندازه کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) به محرومین و فقرا و نیازمندان کمک نکرده است، نهادهای بین المللی دنیا چنین کاری نکرده اند، این کار کمیته امداد بسیار گسترده، ارزشمند و تاثیر گذار است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه ایده کمیته امداد الگو شده است امروز، ایران در مقاومت الگو شده است، در خدمت رسانی به مردم کمیته امداد در سطح جهان الگو است، افزود: خدمت رسانی همه جانبه به نیازمندان دیگر ویژگی کمیته امداد است؛ تامین معیشت، درمان، مسکن، هزینه تحصیل، مسائل فرهنگی و ... از خدمات کمیته امداد است.

هیچ نهادی به اندازه کمیته امداد نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه جلب اعتماد دولت، ملت، خیرین و آحاد جامعه ویژگی دیگر کمیته امداد است، یادآور شد: تا به امروز هیچ نهادی به اندازه کمیته امداد نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند.

وی با بیان اینکه در نهاد کمیته امداد فساد و انحرافی دیده نشده است، نهاد کمیته امداد از سلامت مالی و اعتقادی برخوردار است، تصریح کرد: سلامت کمیته امداد به ایمان و ولایتمداری کارکنان آن است.

خدمات کمیته امداد فراگیر و فراجناحی است

نماینده ولی فقیه درلرستان با تاکید بر اینکه رساندن خدمات فراگیر و فراجناحی دیگر ویژگی و امتیاز کمیته امداد است، افزود: ملاک کمیته امداد نیازمندی است، کاری ندارد فرد جزو چه باند و گروهی است و چه گرایش سیاسی دارد؛ برای کمیته امداد انسان نیازمند ملاک است. کجای دنیا چنین نهادی را سراغ دارید.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه امتیاز دیگری که کمیته امداد دارد این است که در درجه اول نهاد مردمی است، از دولت هم کمک می گیرد، اما رکن اصلی خدمت رسانی به نیازمندان در کمیته امداد مردم هستند، اظهار داشت: اگر دولت چیزی می دهد کمیته امداد فقط توزیع می کند، اما آنچه مهم است طرح اکرام یتیمان است که خیرین هستند، طرح زکات است که به عنوان واجب شرعی از سوی مردم انجام می شود، مسئله زکات فطره و صدقات است که از سوی مردم انجام می شود.

حمله به کمیته امداد بازی با اعتقادات مردم و یک خیانت است

وی با بیان اینکه یکی از شیطنت هایی که انجام داده بودند برای اینکه با اعتقادات مردم بازی کنند حمله به کمیته امداد بود، این یک شیطنت و خیانت بود، تصریح کرد: این شیطنت ها در حالی بود که کمیته امداد امانت دار بوده است و صدقات را جمع می کند و می دهد به فقرا، کدام یک از کارمندان کمیته امداد دست درازی می کند به صدقات و زکات و ...

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با تاکید بر اینکه اخلاص، خیرخواهی و دلسوزی و روحیه نشست و برخواست با فقرا ویژگی دیگر امدادگران کمیته امداد است، افزود: امدادگران کمیته امداد می روند در خانه فقرا با آن ها معاشرت می کنند و این در حالی است که خیلی از اتو کشیده ها ابا می کنند دست به وسایل فقیر بزنند، ابا می کند از اینکه کفشش را دربیاورد روی فرش کهنه فقیری پا بگذارد.

اصل عدالت و امانت داری در خدمات دهی رعایت شود

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه در خدمت رسانی باید همیشه چند اصل همیشه مدنظر باشد، نخست اصل تکریم و احترام یا به تعبیری حفظ آبروی نیازمند، اظهار داشت: اصل خیرخواهی و دلسوزی، به خودکفایی رساندن، اولویت بندی خدمات و ... رعایت شود.

وی تصریح کرد: اتاق فکری تشکیل شود و پرونده ها بررسی شود تا اولویت خدمت رسانی مشخص شود؛ همچنین اصل عدالت و امانت داری باید رعایت شود.