اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۳ آبان با آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان دیدار کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به اینکه استکبار پیشرفت ایران را نشانه گرفته است، بر لزوم حفظ ثبات در نظام تعلیم و تربیت کشور تأکید کرد.

آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه چهارشنبه ۳ آبان در دیدار با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یک کمیسیون تخصصی است، چهره هایی که در این کمیسیون هستند همه چهره های علمی و باتجربه و توانمند و منشاء بسیاری از تصمیم ها بوده اند.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با خرد و عقل جامعه سرو کار دارد

وی با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مسئولیت بسیار سنگینی را به دوش دارد، چون این کمیسیون با فکر و اندیشه سر و کار دارد، با علم و فرهنگ سرو کار دارد، با خرد و عقل جامعه سرو کار دارد، تصریح کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نظارت بر دو دستگاه مهم و موتور محرکه کشور را برعهده دارد؛ آموزش عالی و آموزش و پرورش.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این دو نهاد واقعا موتور محرکه کشور هستند، طبیعتا نظارت بر این دو نهاد کار بسیار سختی است، افزود: نظارت بر این دو دستگاه موجب سلامت جامعه می شود، سلامت فکری، نیروی انسانی، درست پرورش پیدا کردن و ...

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه اگر ما مراکز آموزش عالی سالمی داشته باشیم یعنی جامعه ما سالم است چون همه نظام های ما برخواسته از این دو نهاد است، نظام اداری و اجرایی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و کاری جامعه گفت: بالاترین قدرت، قدرت فکر و اندیشه است؛ اگر قدرت فکر و اندیشه را بالا بریم می توانیم استقلال و پیشرفت کشور را حفظ کنیم.

با گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز وزیر علوم نداریم

وی با بیان اینکه رهبری این همه تاکید می کند بر پیشرفت علمی کشور، چون قدرت فکری و اندیشه ای بالاترین قدرت است، تصریح کرد: وقتی دشمن می تواند به ایران تعدی و تجاوز کند که ما پیشرفت علمی نداشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دو نظارت سنگین را برعهده دارد؛ نخست نظارت پیشرفتی افزود: این کمیسیون دائما باید رصد کند که الان وضعیت پیشرفت علمی ما چطور است، آیا رو به جلو هستیم یا متوقف.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه بعد از دو ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز وزیر علوم نداریم، چرا نمایندگان ساکت بنشینند و نظاره گر باشند؟ باید حساس باشید، شما باید در این جهت نظارت کنید، اظهار داشت: پیشرفت علمی کشور مدیون شما است، شما باید بازوی رهبری باشید، شما باید وقتی رهبری راجع به پیشرفت گلایه می کند اقدام کنید.

وی خطاب به اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بودجه مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش به دست شما است، این همه بودجه تحقیقاتی برای دانشگاه ها گذاشته می شود، خروجی اش چیست؟

سند ۲۰۳۰ بی سر و صدا دارد اجرایی می شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه بحث جریان و جناح هم نیست، بحث کشور و منافع ملی است، استکبار پیشرفت ما را نشانه گرفته است، تصریح کرد: اگر تاکنون توطئه های دشمن خنثی شده به خاطر پیشرفت های علمی بوده است.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: حرف جامعه علمی دلسوز ما این است که پیشرفت علمی را نباید فراموش کرد.

وی نظارت بر سلامت دانشگاه ها و سلامت آموزش و پرورش را از دیگر وظایف کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دانست و ادامه داد: زحمت کشیده می شود سند تحول آموزش و پرورش تهیه می شود، ۶ هزار نفر روی آن کار کرده اند، در کنارش سند دیگری به نام سند ۲۰۳۰ برخواسته می شود و آن سند کنار گذاشته می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: اخباری که به ما می رسد این است که این سند بی سر و صدا دارد اجرایی می شود.

نظام تعلیم و تربیت دارای ثبات باشد

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: نظارت مجلس بسیار مهم است، چگونه می شود سندی در نهادی مثل آموزش و پرورش مطرح شود اما کمیسیون آموزش بعدا متوجه بشود.

وی با بیان اینکه نظارت مهم است، نباید گذاشت دانشگاه ها به سمت تفکرات غربی و لیبرالیستی حرکت پیدا کنند، تصریح کرد: این ها مربوط به منافع ملی است، مربوط به حزب و سیاست نیست. نباید گذاشت این نهادها سیاست زده بشوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: برخی طرح ها دائما تشویش ایجاد می کند در نظام تعلیم و تربیت، یک نظام تعلیم و تربیتی با فکر و اندیشه و عقل حداقل باید برای مدتی دارای ثبات باشد. نه اینکه سالانه تغییر و تحول داشته باشد؛ که باعث تشویش خانواده ها، فرزندان و جامعه شود.