سخنرانی آیت الله میرعمادی درشرکت صنایع مخابرات وزارت دفاع در تهران برگزار شد.

آرشیو اخبار