آیت الله سید احمد میرعمادی 31 اردیبهشت ماه در تفسیر آیات شانزدهم و هفدهم سوره احزاب اظهار داشت: این آیات در واقع بیان باورهای اعتقادی در زندگی انسان است، انسان در زندگی از نظر ایمان و باورهای دینی چه مقدار پایبند باشد و این پایبندی در زندگی انسان چه اثری دارد.

وی یادآور شد: موضوع این دو آیه این است که نقش باور به خدا در زندگی انسان چیست؟

یکی از برنامه‌های قرآن این است که زندگی انسان رنگ خدایی بگیرد

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه یکی از برنامه‌های قرآن این است که زندگی انسان رنگ خدایی بگیرد؛ زندگی انسان جهت خدایی پیدا کند؛ افزود: آیا زندگی ما رنگ خدایی دارد یا نه؟ ازدواج‌ها، خوابیدن، مسکن و دیگر جنبه‌های زندگی ما رنگ خدایی دارد یا نه؟

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه پیامبران آمدند تا انسان‌ها را تربیت الهی کنند، تربیت الهی نیز یعنی جهت خدایی پیدا کردن، یعنی رنگ خدایی پیدا کردن، گفت: قرآن تمام تلاشش این است که رنگ خدایی پیدا کنیم، ارزش هر انسانی بر اساس باورها و اعتقادات سنجیده می‌شود. اگر باور الهی داشته باشد ارزش الهی دارد و اگر باور مادی داشته باشد به همان اندازه ارزش دارد.

نتیجه و آثار ایمان به خدا

وی با بیان اینکه از زمان آدم تا خاتم تا به امروز هر پیامبر و معصومی از سوی خدای متعال آمده است مردم را دعوت به اصل توحید کرده است، ایمان باید در زندگی ما نقش آفرینی کند؛ تصریح کرد: نتیجه و آثار ایمان به خدا چیست؟ دلبسته بودن به خدا اولین نتیجه باور به خدا است. آیا از غیر خدا دل کنده ایم و وابسته به خدا هستیم؟ هر میزان دلبستگی ما به خدا بیشتر باشد به همان اندازه باور و ارزش داریم.

تیجه باور به خدا این است که خدا همراه همیشگی ماست و تنها نیستیم؛ خدا در قلب و وجود ماست

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه نتیجه باور به خدا این است که معتقد می‌شویم در عالم هستی تدبیر به دست یک نفر است و آن خداست، همه چیز را به بهترین شکل آفریده و تدبیر و اداره می‌کند، افزود: سوم، نتیجه باور به خدا این است که خدا همراه همیشگی ماست و تنها نیستیم؛ خدا در قلب و وجود ماست.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه نتیجه باور به خدا این است که خداوند اجابت کننده ۱۰۰ درصد خواسته‌های ماست، خداوند اجابت می‌کند خواسته‌ها و دعاهای ما را، شک نکنیم، تردید نداشته باشیم، اظهار داشت: نتیجه باور به خدا در زندگی انسان این است که تنها باید به خدا امید داشت و به غیر او امیدی نداشت. آیا واقعاً در زندگی ما خدا اینچنین نقش دارد؟

آیات قرآن باید در زندگی ما پیاده شود

وی با بیان اینکه اثر باور به خدا در زندگی انسان این است که انسان تنها خدا را دوست می‌دارد و محبت غیر خدا در دلش نباشد، تنها خدا را شایسته عبادت بدانیم، تصریح کرد: آیات قرآن باید در زندگی ما پیاده شود، اینکه می‌گوئیم تفسیر و تعلیم قرآن در زندگی انسان باید اثر بگذارد معنایش این است که آیه آیه آن در زندگی ما پیاده شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه امام علی (ع) می‌فرماید «من چیزی را ندیدم، قبلش خدا را دیدم»، این حدیث تفسیر سوره اخلاص است که قبل از هر چیزی انسان خدا را ببیند و به او توسل کند، ادامه داد: یک گروه در جنگ احزاب کسانی بودند که خدا را در زندگی باور داشتند و همه چیز را از خدا می‌دانستند اما عده‌ای بودند که خدا را در زندگی باور نداشتند و پیامبر را تنها گذاشتند و یاری نکردند، عقب نشینی کردند، با دشمن همکاری کردند و فرار کردند. خدا به اینها هشدار می‌دهد که اشکال کار شما این است که خدا را در زندگی باور نداشتید.

جنگ «احزاب» جنگ اراده ها است

آیت الله میرعمادی با اشاره به آیات شانزدهم و هفدهم سوره احزاب افزود: دو باور هست، یک باور خدایی که می گوید امور دست خداست و من به وظیفه ام عمل می کنم، اما یک باور غیرخدایی هست و تکیه به قدرت مادی و زور و خوی استکباری دارد؛ بدانیم غلبه با مومنان است؛ نمونه آن جنگ احزاب است.

وی خاطرنشان کرد: جنگ احزاب جنگ اراده ها است، یکی اراده الهی و یکی اراده طاغوتی و شیطانی دارد و در نهایت اراده الهی همواره پیروز است.

نماینده ولی فقیه در لرستان یادآور شد: مهم ترین پیام آیات این است که نگه دارنده واقعی انسان خداست، خدا و ایمان به خدا را در زندگی پیاده کنیم.

 

آرشیو اخبار