حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرعمادی با تفسیر بخش دیگری از خطبه امام سجاد در شام اظهار داشت: امام سجاد(ع) در این خطبه پس از بيان ويژگي ها و صفات پيامبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين علي(ع) به شخصيت حضرت زهرا(س) پرداخت.

وی عنوان کرد: امام سجاد در این خطبه از ميان خصوصيات والاي حضرت زهرا(س) تنها به يک مورد که به صورت متواتر بین شيعه و سني از رسول خدا(ص) نقل شده و آن هم سروری این بانوی بزرگوار بر زنان جهان است، اشاره کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: لقب "سيده نساء العالمين" گرچه براي حضرت مريم و حضرت زهرا(س) اين دو بانوي بزرگوار ذکر شده اما با مراجعه به آيات و روايات روشن مي شود که مورد استفاده آن در اين دو مورد متفاوت است.
حجت الاسلام میرعمادی افزود: خداوند در قرآن خطاب به حضرت مريم مي فرمايد "و اصطفاک علي نساء العالمين"، يعني خداوند تو را از ميان زنان عالم برگزيد.

وی تصریح کرد: تعبير قرآن اين است که خداوند حضرت مريم را از بين زنان دوران عصر خودش برگزيد اما آنچه از پيامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) راجع به حضرت زهرا(س) آمده تعبير به "سيده نساء العالمين" است، يعني مقام سروري حضرت زهرا(س) بر همه زنان در تمام دوران هاست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به تعبير "اصطفي" به معناي برگزيدن و انتخاب کردن در مورد حضرت مریم، افزود: به طور معمول برگزيدن و انتخاب کردن از ميان افراد حاضر و زمان خود است اما راجع به حضرت زهرا(س) تعبير به "سيده" آمده به معناي سرور و بزرگ که سروري اختصاص به عصر خاصی ندارد.

وی عنوان کرد: این سروری مي تواند نسبت به گذشتگان و حاضران و آيندگان باشد لذا حضرت مريم سرور زنان زمان خويش بود، اما حضرت فاطمه زهرا(س) سرور همه زنان جهان از آغاز تا فرجام است.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: مقام سيادت و برتري حضرت زهرا(س) به خاطر فضايل الهي و انساني است که در وجود آن حضرت جمع شده است به طوریکه تمام ملاک ها و ارزش هايي که سبب برتري انسان است به صورت يک جا در وجود شريف آن حضرت محقق است.

وی با بیان اینکه فاطمه معيار خشم و خوشنودي خداست، یادآور شد: انسان وقتي به اين مقام مي رسد که سرور و برتر از همه مردم باشد، به طوريکه اراده الهي با اراده او عجين شده باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با یادآوری روایتی از پيامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه "فاطمه پاره تن من است" عنوان کرد: این روایت به این معنی است که کمالات و سجايائي که در وجود پيامبر(ص) هست همه در وجود حضرت فاطمه زهرا(س) جمع شده است و آن حضرت آينه تمام نماي رسول خدا(ص) است که پيامبر اکرم(ص) نيز اشرف مخلوقات و افضل رسولان و عقل کامل بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی بیان داشت: البته بايد توجه داشت، احاديثي که راجع به مقام سيادت و سروري حضرت زهرا(س) وارد شده دو دسته اند که قسم اول همان است که دلالت بر برتري آن حضرت نسبت به همه دارد و تعبير "سيده نساء العالمين" يا "سيده نساء اهل جنّه" شده و قسم دوم رواياتي است که دلالت مي کند بر اين که برخي از زنان با آن حضرت در فضيلت ها مشارکت دارند.

وی به روایتی در این مورد از رسول گرامی اسلام اشاره کرد و گفت: مطابق این روایت از ميان مردان افراد بسياري به کمال رسيدند، اما در ميان زنان فقط چهار زن به کمال رسيدند و آنها عبارتند از مريم دختر عمران، آسيه همسر فرعون، خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر رسول خدا(ص).

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: از جهت ديگر نيز برتري فاطمه زهرا(س) را مي توان ثابت کرد و آن اين که فاطمه همتا و کفو اميرالمؤمنين(ع) است، اگر علي(ع) بر انسان ها برتري دارد پس همتاي او که همسرش زهرا(س) باشد بر همه برتري دارد