نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تفسیر بخش دیگری از خطبه امام سجاد(ع) در شهر شام اظار داشت: امام سجاد(ع) در این خطبه بعد از بيان صفات اخلاقي اميرالمؤمنين علي(ع) به ايستادگي آن حضرت در مقابل سه جريان اصلي انحراف جامعه و موانع توحيد مي پردازد.

وی با بیان اینکه زندگي پربار اميرالمؤمنين علي(ع) سرشار از جلوه هاي گوناگوني است که تا کنون در هيچ بشري ظهور پيدا نکرده است، بیان داشت: در واقع يکي از جهاتي که موجب تعجب و تحير مورخان و انديشمندان جهان بوده همين تنوع و تکثر خصوصيات عالي است که در وجود مبارک علي(ع) جمع شده است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: در طول تاريخ حيات بشر هيچ گاه شخصي بدين مرتبه که مجمع عالي ترين صفات و فضائل باشد ظهور پيدا نکرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: يکي از جنبه هاي برجسته شخصیت امام علي(ع) ايستادگي در برابر شرک و کفر و نفاق براي استقرار حاکميت الله و گسترش توحيد و عدل و جلوگيري از هر گونه کژي و انحراف است.

حجت الاسلام میرعمادی بیان داشت: نبردهایي که علي(ع) در دوران زندگي خود انجام دادند چه نبردهایی که در زمان حيات رسول خدا(ص) صورت گرفته و چه نبردهایی که در دوران حکومت آن حضرت اتفاق افتاده تمامي نبردهايی براي برچيدن شرک و کفر و نفاق بوده است.

وی با بیان اینکه این نبردها با هدف مبارزه با شرک و کفر و پيشگيري از جريان نفاق و انحراف بوده است، یادآور شد: به گواه تاريخ، هيچ شخصيتي مانند حضرت علي(ع) در جريان جنگ هاي صدر اسلام حضوري تعيين کننده نداشته است.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: قدرت، شجاعت، شهامت و عشق به شهادت سبب پيروزي آن حضرت بر کفر، شرک و نفاق شده است که در این راستا ایشان را "اسدالله الغالب" ناميدند.

وی به مروري اجمالي بر چند مورد از مبارزات علي(ع) با شرک و کفر و نفاق پرداخت و گفت: از جمله این مبارزات، نبرد با کفار بوده است.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: کافران کساني هستند که مبدا و معاد را انکار مي کردند و به تکذيب آيات الهي مي پرداختند و مهم ترين صفات آنها تکبر، خود بزرگ بيني، غرور، شرابخواري و شهوتراني و منشاء اصلي کفر آنان جهل و ناداني بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مهم ترين ويژگي کافران هدايت ناپذيري بوده و هرگونه انذار نسبت به آنان فايده نداشت، بیان داشت: قرآن از هدايت ناپذيري کافران تعبير به "ختم قلوب"، "قساوت قلب"، "قفل قلب"، "قلب مريض" و... کرده است.

وی ادامه داد: به همين جهت علي(ع) با کفر مبارزه کرده و پشت کافران را شکسته (قاطع الاصلاب) و احزاب کفر را پراکنده نموده است.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: در نخستين جنگ صدر اسلام، جنگ بدر که حدود هفتاد نفر از سران و قهرمان کفار قريش به قتل رسيدند، بسياري از سران کفر از جمله عتبه، وليدبن عتبه و حنظله بن ابوسفيان به دست علي(ع) به هلاکت رسيدند.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: در جنگ احد بيش از ده نفر از کفار از جمله پرچمدار آنان طلحه بن ابي طلحه به دست علي(ع) کشته شدند و در هنگام فرار مسلمانان تنها علي(ع) و عده اي دور پيامبر(ص) باقي ماندند.

وی به مبارزه امام علی(ع) با مشرکان اشاره کرد و گف: هر چند شرک نوعي از کفر است ولی مشرک به کسي گفته مي شود که قائل به تعدد خدايان است و براي خدا همانند و مثلي قائل است.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: شرک ورزي نشانه بي خردي و پندار وجود همانند براي خدا برخاسته از جهل و ناداني است و با منطق و استدلال سازگاري ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: چون شرک گناه عظيم و نابخشودني بوده است، لذا علي(ع) با شرک هم مبارزه کرده که نمونه اش جنگ احزاب در سال پنجم هجري است که فردی همچون عمرو بن عبدود به دست علي(ع) کشته شد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه جبهه سوم که علي(ع) با آن مبارزه کرد جبهه نفاق است، افزود: نفاق همان اظهار ايمان و پنهان کردن کفر است که خطر نفاق به مراتب بيشتر از کفر است چون منافق در ظاهر اظهار دوستي و ايمان مي کند ولي در باطن دشمني مي ورزد.

وی یادآور شد: منافقين داراي انديشه باطل و در گرداب طغيان و کور دلي غوطه ورند و اهل کتمان، دروغ و استهزاء و ريا کاري هستند و با حيله و مکر کارشان را پيش مي برند به همين جهت علي(ع) در مدينه در زمان رسول خدا(ص) و پس از آن در صفين و امثال آن با آنان مبارزه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: همواره شرک، کفر و نفاق مانع رشد و پيشرفت اسلام و اجرای عدالت بودند و اساس کفر و نفاق بر تفرقه و اختلاف کني است.