بسم الله الرحمن الرحّيم


شرح خطبه امام سجاد(ع) در شهرشام(قسمت چهارم)  

پيکار امام علي(ع) با آشوب طلبان ، پيمان شکنان و دين گريزان

امام سجاد(ع) در ادامه بيان فضائل اميرالمؤمنين(ع) به سه حادثه مهم در دوران حکومت آن حضرت اشاره مي کند و مي فرمايد :
 وَ قاتِل اْلمارِقينَ وَ الناکِثينَ وَ اْلقاسِطينَ وَ اْلمُجاهِدٍ اَعْدائَهُ اْلناصِبين. من فرزند کسي هستم که با آشوب طلبان و خارج شدگان از دين ، پيمان شکنان و ستمگران و دين گريزان جنگيد و با ياغيان و دشمنان ناصّبي جهاد کرد.

علي(ع) در دوران حکومت پنج ساله خود با سه گروه سرکش رو به رو شد و آنان به پيکار برخاست. اين سه گروه عبارت بودند از :
1- ناکثين يا گروه پيمان شکنان : که سردمدار اين گروه طلحه و زبير بودند که در سايه احترام عايشه   همسر رسول خدا جريان جنگ جمل را به وجود آوردند.

2- قاسطين يا گروه ستمگران و دين گريزان : که رئيس اين گروه معاويه بود که با فريب و نيرنگ حدود دو سال از آخر عمر امام را به خود مشغول ساخت و نبرد صفين را به راه انداخت و با قرار دادن قرآن بالاي نيزه ها و حيله حکميت ، خود را از شکست قطعي رهانيد.

3- مارقين يا گروه آشوب طلبان و خارج شدگان از دين که همان گروه خوارج هستند ، اين مقدسان نادان با فروختن شعله هاي فتنه و شورش عليه حکومت علي(ع) جنگ نهروان را به راه انداختند ، سرانجام هم علي(ع) توسط يکي از همين خوارج يعني ابن ملجم مرادي به شهادت رسيد.

اين سه گروه مخالف و معاند همان کساني بودند که پيامبر(ص) آنان را با همين نام پيش بيني کرده بود.

ابن ابي الحدير معتزلي در شرح خطبه قاصعه علي(ع) درج 3 ص 245 مي نويسد : " قد ثبت عن النبي(ص) انه قال له(ع) " : ستقاتل بعدي الناکثين و القاسطين و المارقين" اين حديث از پيامبر اکرم(ص) صادر و ثابت شده که به علي(ع) فرمود : تو بعد از من با ناکثين و قاسطين و مارقين جنگ خواهي نمود.

آنگاه ابن ابي الحديد به شرح حال اين سه گروه پرداخت و شواهدي از قرآن در حالات آنها ذکر کرد وسپس حديثي را از پيامبر اکرم(ص) نقل مي کند که خبر از مرتد و بي دين شدن خوارج داده بود.

علي(ع) نيز در نهج البلاغه مي فرمايد : "فلما نهضت بالامر نکث طائفه و مرقت اخري و قسط آخرون".    

پس چون به امر خلافت قيام کردم طايفه اي نقض بيعت کردند و جعي از دين خارج شدند و گروهي سرکش و طغيان کردند.
ناکثين روحيه مقام پرستي ، پول پرستي داشتند و صاحبان مطامع و طرفدار تبعيض بودند.

قاسطين روحيه سياست ، تقلب ، حيله و نفاق را داشتند و امورشان را با مکر پيش مي بردند.
مارقين روحيه عصبيت هاي ناروا ، خشکه مقدسي و ناداني و جهالت خطرناک داشتند.

از اين رو جنگ علي(ع) با اين ها جنگ با مقام پرستان و اهل نفاق و فتنه بود. جنگ با پول پرستان و دنيا طلبان ، مبارزه با سياست پيشه هاي دورو و منافق ، و پيکار با مقدس نما هاي جاهل و معرف بود.

به همين جهت اين نبردها مايه مباهات و افتخار بود و امام سجاد(ع) از آن ها به عنوان فضيلت ياد مي کند و آن را مايه عبرت و درس آموزي مي داند. براي اين که ، گرچه اين گروه ها در زمان علي(ع) بودند و منقرض شدند ليکن افکار و روش آنها باقي است، در هر زماني حکومت اسلامي با اين نوع تفکرات رو به رو است و همواره مزاحمي سخت براي پيشرفت اسلام و مسلمين هستند.

علي(ع) زماني که زمام امور را بدست گرفت ، اساس حکومت خويش را بر پايه عدالت قرار داد و تمام ثروت هاي نامشروع را به بيت المال باز گرداند ، افراد نا صالح و بي کفايت را از مسئوليت هاي حکومتي برکنار کرد و با جهل و ناداني مبارزه کرد طبيعي است با چنين عملکردي ، مال اندوزان و قدرت طلبان که موقعيت اجتماعي ، اقتصادي و سياسي خود را در خطر ديدند به مخالفت بپردازند و در جبهه دشمنان
حکومت علوي قرار بگيرد ، علي(ع) نيز هرگز با آنان سازش و معامله نکرد و تسليم زياده خواهي آنان نشد. در حقيقت مبارزه علي(ع) با آنان مبارزه با ظلم و فساد و تبعيض بود.

امام سجاد(ع) در خطبه خود علاوه بر اين سه گروه مخالف حکومت علي(ع) يک گروه ديگري را اضافه نمود و آن گروه "ناصبين" است ، ناصبين کساني هستند که بغض و عداوت و کينه اميرالمؤمنين علي(ع) را

به دل داشتند و به آن حضرت ناسزا مي گفتند. علت اين دشمني هم متفاوت بوده از جمله : حسادت ، خبث باطني و... را مي توان نام برد هر چند امروز گروهي به نام ناصبي در جهان اسلام وجود ندارد امّا گروه متعصب و افراطي وهابيون همان رفتار و عمل ناصبي ها را دارند و به تخريب جايگاه اهل بيت(ع) و اهانت و جسارت به پيروان ائمه(ع) مي پردازند ، اين نوع اقدامات تداعي گر انديشه هاي جاهلي و تعصب و عداوت نسبت به علي(ع) و اولاد و پيروان آن حضرت است.

نوشته: سيداحمد ميرعمادي نماينده ولي فقيه  استان لرستان و امام جمعه خرم آباد

آخرین اخبار