آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه هشتم خردادماه در جلسه تفسیر سوره «حدید» قرآن کریم در سخنانی اظهار داشت: همه موجودات عالم دارای زبان هستند و با زبانشان خدا را تسبیح می کنند.

وی با بیان اینکه جمادات هم با خدا صحبت می کنند و آنها هم شعور دارند، افزود: در اینکه همه موجودات تسبیح خدا را به جا می آورند تردیدی نیست.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به آیه ای از قرآن کریم که می فرماید اگر قرآن بر کوه نازل می شد کوه دچار خشیت می شد پس معلوم است که کوه درک دارد گفت: در این راستا مهم ترین مطلبی که از آیه اول سوره «حدید» به دست می آید این بوده که همه موجودات عالم، جاندار و بی جان، انس و جن، فرشته و ملائکه، حیوانات و نباتات و جمادات، خدا را تسبیح می کنند و همه موجودات دارای شعور هستند.

آیت الله میرعمادی گفت: همه موجودات درک می کنند و با زبان هم خدا را تسبیح می کنند.

حاکمیت مطلق از آن خداست

وی در ادامه سخنان خود با تفسیر آیه دوم سوره «حدید» بیان داشت: تفسیر این آیه این بوده که مالکیت آسمان ها و زمین برای خدا است و خداوند می میراند و زنده می کند و خدا بر هر چیزی توانا و قادر است.

بر اساس آیات قرآن مالکیت و حاکمیت مطلق بر جهان هستی از آن خدای متعال استآیت الله میرعمادی با بیان اینکه این آیه شریفه راجع به مالکیت و حکومت خدا بر هستی است گفت: بر اساس آیات قرآن مالکیت و حاکمیت مطلق بر جهان هستی از آن خدای متعال است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کس در این رابطه شریک خدا نیست افزود: مرحوم آیت الله طباطبایی در رابطه با این می فرماید که منحصرا مالکیت از آن خداست و منحصرا تدبیر عالم هستی از آن خداست و حکومت هستی تنها در اختیار خداست.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه موضوع حاکمیت و مالکیت همواره در بین فلاسفه قابل بحث بوده است بیان داشت: فلاسفه یونان  هستی را قائل به ارباب انواع شدند به این معنی که خدایان متعددی داریم، خدایی که زنده می کند، خدایی که می میراند، خدایی که روزی می دهد، خدایی که عالم را تدبیر می کند، خدایی که می آفریند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در فلسفه یونان قائل به رب النوع بودند به این معنی که این خدا، خدای روزی دهنده، عبادت، قادر و ... است.

خدای متعال در قرآن توحید ناب را به ارمغان آورد

وی با اشاره به اینکه در فلسفه ایرانیان گذشته قائل به دو نوع خدا بودند افزود: خدای خوبی ها و خدای بدی ها و قائل بودند که یک سری کارهای خوب از آن خدایی به نام یزدان بوده و مواردی مانند سیل، زلزله، افات و بلاها از آن خدای به نام اهریمن است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در عرب جاهلیت امور و حاکمیت را به افلاک آسمانی نسبت می دادند گفت: اما خدای متعال در قرآن توحید ناب را به ارمغان آورد و آن این بوده که مالکیت از آن خدا است و حکومت منحصرا از آن خدا است و اگر پیامبر و ائمه حکومت دارند خدا به آنها داده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه ما دو نوع مالکیت داریم که یکی مالکیت اعتباری و قراردادی و دیگری مالکیت حقیقی و تکوینی است افزود: مالکیت خداوند بر هستی، مالکیت حقیقی و تکوینی است و فرمانروای حقیقی آسمان ها و زمین خدای متعال است.

وی با بیان اینکه مالکیت و حکومت بشر قرار دادی و اعتباری است گفت: مالکیت خداوند متعال، مالکیت حقیقی و تکوینی است.

نشانه مالکیت مطلق خدا حیات و مرگ است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با طرح این سوال که از کجا بفهمیم مالکیت مطلق از آن خدا است ادامه داد: قرآن دو علت را بیان می کند و می فرماید نشانه مالکیت مطلق خدا حیات و مرگ است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه حیات و مرگ اسرار پیچیده ای دارد بیان داشت: بشر با اینکه پیشرفت کرده هنوز نتوانسته حیات و ممات را بفهمد.

وی با بیان اینکه قرآن به دنبال مالکیت مسئله زنده کردن را مطرح می کند افزود: این امر به این دلیل بوده که حیات و مرگ اسرار پیچیده ای دارد و کسی جز خدای متعال قدرت میراندن و زنده کردن را ندارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با طرح این سوال که خدا چگونه حاکمیت مطلق دارد بیان داشت: همه امور به قدرت و توانایی بستگی دارد و وقتی موجودی قادر باشد و قدرت داشته باشد هرکاری انجام می دهد.

آیت الله میرعمادی بیان کرد: وقتی بحث میراندن، زنده کردن، مالکیت و حکومت که مطرح می شود حکومت و مالکیت قدرت می خواهد.

 

 

آرشیو اخبار